วิธีกำหนดสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้งานใน Moodle

Moodle จะกำหนดสิทธิ์สำหรับผู้ใช้งานระบบไว้หลายกลุ่มด้วยกัน แต่ละกลุ่มก็จะมีสิทธิ์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มได้ตามความเหมาะสมหากต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกเมนู Site administration ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
 2. เมื่อเข้าสู่หน้า Site administration ให้คลิกแท็บ Users
 3. ภายใต้แท็บ Users ให้เลื่อนลงมาที่หัวข้อ Permissions แล้วคลิกที่ Define roles

ที่แท็บ Manage roles จะแสดงกลุ่มผู้ใช้งานต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบ พร้อมคำอธิบายว่ากลุ่มผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มสามารถทำอะไรได้บ้าง ดังนี้

 • Manager ผู้จัดการ สามารถเข้าถึงคอร์สและจัดการคอร์สต่าง ๆ ได้
 • Course creator ผู้สร้างหลักสูตร สามารถสร้างรายวิชาใหม่และสอนในรายวิชาดังกล่าวได้
 • Teacher ผู้สอน สามารถทำอะไรก็ได้ภายในรายวิชา รวมถึงการเปลี่ยนกิจกรรมและให้คะแนนนักเรียน
 • Non-editing teacher อาจารย์ที่ไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไข เป็นผู้สอนในรายวิชา สามารถให้คะแนนนักเรียนได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรมภายในห้องเรียนได้
 • Student นักเรียน มักจะมีสิทธิพิเศษน้อยในรายวิชา แค่เรียนและทำงานส่งแล้วก็สอบแค่นั้นก็น่าจะพอ
 • Guest บุคคลทั่วไป มีสิทธิพิเศษน้อยที่สุดไม่ว่าจะอยู่ตรงส่วนใดของเว็บและไม่สามารถแสดงความคิดเห็นใด ๆ ได้
 • Authenticated user บุคคลที่ลงชื่อเข้าใช้งานระบบทั้งหมด
 • Authenticated user on frontpage ผู้ใช้งานทุกคนต้องลงชื่อเข้าใช้จึงจะสามารถเห็นหลักสูตรในหน้าแรกได้

ถ้าต้องการแก้ไขสิทธิ์ของกลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มใด สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม ภายในคอลัมน์ Edit ก็จะเข้าสู่หน้าสำหรับแก้ไขสิทธิ์ต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ใช้งานนั้น สามรถแก้ไขได้ตามที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Save changes เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง (โดยปกติใช้ค่าตามที่ Moodle ตั้งไว้ก็เพียงพอแล้ยว)

แท็บ Allow role assignments สำหรับอนุญาตให้กลุ่มผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มมีอำนาจในการให้สิทธิที่ระบุในคอลัมน์แก่บุคคลอื่น เช่น Manager สามารถกำหนดสิทธิ์ให้บุคคลอื่นเป็น Manger, Course creator, Teacher, Non-editing teacher และ Student ได้ เป็นต้น

ถ้าต้องการให้กลุ่มผู้ใช้งานใดสามารถมอบหมายสิทธิ์ใดให้ผู้อื่นได้ ก็สามารถติ๊ก ☑ ตรงคอลัมน์นั้นในแถวของกลุ่มผู้ใช้งานได้เลย เช่น ถ้าต้องกรให้ Teacher สามารถกำหนดสิทธิ์ให้บุคคลอื่นเป็น Course creator ได้ ก็ให้ติ๊ก ☑ ที่ช่อง Course creator ในแถวของ Teacher เป็นต้น

แท็บ Allow role overrides สำหรับเลือกว่าบทบาทใดต่อไปนี้ที่สามารถแทนที่ได้ด้วยบทบาทที่อยู่ในคอลัมน์ซ้ายสุด

ซึ่งการตั้งค่านี้จะมีผลเฉพาะกับสมาชิกที่ได้รับอนุมัติสิทธิ moodle/role:override หรือ moodle/role:safeoverride

แท็บ Allow override switches สำหรับเลือกว่าผู้ใช้จะเปลี่ยนบทบาทของตนเป็นอะไรได้บ้างจากบทบาทที่มีอยู่ ต้องมีการตั้งค่า moodle/role:switchroles capability เป็น สามารถเปลี่ยนบทบาทได้

บทบาทที่จะเปลี่ยนไปใช้งานได้นั้นจะต้องเปิดการใช้งาน moodle/course:view capability และปิดการใช้งาน moodle/site:doanything capability ทำให้บางคอลัมน์ในตารางนี้ถูกปิดการใช้งาน

แท็บ Allow role to view สำหรับกำหนดว่าผู้ใช้งานกลุ่มใดสามารถมองเห็นผู้ใช้งานกลุ่มใดได้บ้าง เช่น คนที่จะเห็น Teacher ได้ ก็จะเป็น Course creator, Teacher, Non-editing teacher และ Student เป็นต้น

เมื่อตั้งค่าใด ๆ แล้วก็อย่าลืมคลิกปุ่ม Save changes เพื่อบันทึกการตั้งค่าด้วยนะครับ