การเชิญครูเข้าร่วมสอนในชั้นเรียน Google Classroom

การเชิญครูเข้าร่วมสอนในชั้นเรียน Google Classroom

การเชิญครูเข้าร่วมสอนในชั้นเรียน Google Classroom

เมื่อได้สร้างชั้นเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราสามารถเชิญครูผู้สอนคนอื่น ๆ เข้ามาร่วมสอนในชั้นเรียนได้ โดยขั้นตอนก็จะคล้าย ๆ กับการเชิญนักเรียน แต่การเชิญครูนั้นไม่จำเป็นต้องใส่ Class Code

ซึ่งนั้นหมายถึง เมื่อครูที่เราเชิญได้ทำการตอบรับการเชิญเรียบร้อยแล้ว เขาจะสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนในฐานะครูได้เลยทันที โดยมีวิธีเชิญครูดังนี้

ขั้นตอนการเชิญครูเข้าร่วมสอนในชั้นเรียน Google Classroom

ลำดับแรกให้เข้าไปที่หน้าแรกของชั้นเรียน

  • คลิกที่แท็บ “ผู้คน”
  • คลิกที่สัญลักษณ์ เพื่อเชิญครู

จะมีป๊อบอัพขึ้นมาสำหรับเชิญครู

  • ที่ช่อง “พิมพ์ชื่อหรืออีเมล” ให้พิมพ์อีเมลของครูที่ต้องการเชิญ
  • ถ้าอีเมลถูกต้อง จะปรากฏชื่อของครูขึ้นนั้นขึ้นมา ให้คลิกที่ชื่อได้เลย
  • เมื่อพิมพ์ชื่อครูที่ต้องการเชิญครบแล้ว ให้คลิกที่ “เชิญ”

เป็นอันว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการเชิญครูเข้ามาสอนในชั้นเรียน หลังจากนั้นเพียงแค่รอให้คนที่ถูกเชิญตอบรับคำเชิญ

เมื่อเราได้เชิญครูเป็นที่เรียบร้อย ผู้ที่ถูกเชิญจะได้รับอีเมลเชิญ เพื่อให้ตอบรับคำเชิญ

เมื่อได้รับอีเมลเชิญแล้ว ผู้ถูกเชิญต้องคลิกที่ปุ่ม “เข้าร่วม” เพื่อร่วมสอนในชั้นเรียน

คลิกที่ปุ่ม “ยอมรับ”

ผู้ถูกเชิญก็จะถูกนำเข้าสู่ชั้นเรียนทันที เมื่อถึงขั้นตอนนี้ ผู้ถูกเชิญจะสามารถทำกิจกรรมทุกอย่างในชั้นเรียนได้