วิธีเพิ่มภาษาและตั้งค่าภาษาใน Moodle เพื่อทำเว็บไซต์หลายภาษา

เนื่องจาก Moodle เป็น LMS (Learning Management System) ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ Moodle รองรับการใช้งานหลากหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอื่น ๆ อีกมากมาย

เราสามารถติดตั้งภาษาเพิ่มเติม และตั้งค่าภาษาเริ่มต้นให้ Moodle ได้ด้วยวิธีง่าย ๆ

วิธีติดตั้งภาษาเพิ่มเติมใน Moodle

ก่อนที่จะสามารถใช้งาน Moodle ในหลาย ๆ ภาษาได้นั้น เราต้องทำการติดตั้งภาษา Language packs เพิ่มเติมให้กับ Moodle เสียก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้

คลิกที่เมนู Site administration เพื่อเข้าสู่หน้าการจัดการไซต์

คลิกที่แท็บ Site administration แล้วเลื่อนลงมาตรงหัวข้อ Language คลิกที่ Language packs

จะเข้าสู่หน้า Language import utility ให้ทำดังนี้

ที่หัวข้อ Available language packs ให้คลิกเลือกภาษาที่ต้องการติดตั้ง แล้วคลิกปุ่ม Install selected language pack(s) เพื่อติดตั้งภาษา

ภาษาที่เลือกจะถูกติดตั้งและแสดงผลที่ภายใต้หัวข้อ Installed language packs

เมื่อคลิกที่ตัวเลือกภาษาที่ด้านบนซ้าย จะมีภาษาทีเราติดตั้งเพิ่มเข้าไปให้เลือกใช้ได้แล้ว

ถ้าต้องการติดตั้งภาษาอื่น ๆ เพิ่มเติมก็ให้ทำตามขั้นตอนด้านบนไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้ภาษาครบตามที่ต้องการ

วิธีลบภาษาออกจาก Moodle

ถ้าต้องการลบภาษาใด ๆ ออกจาก Moodle ให้คลิกเลือกที่ชื่อภาษาภายใต้หัวข้อ Installed language packs แล้วคลิกปุ่ม Uninstall selected language pack(s) เพื่อทำการลบภาษาออกได้เลย

คลิกปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการลบ

ภาษาที่เลือกก็จะถูกลบออกไป

วิธีตั้งค่าภาษาหลักใน Moodle

เมื่อได้ทำการเพิ่มภาษาอื่น ๆ เข้ามาใน Moodle เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้ภาษาใดเป็นภาษาหลักของเว็บไซต์ของเรา โดยมีขั้นตอนดังนี้

คลิกที่เมนู Site administration เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าไซต์

ที่แท็บ Site administration ให้เลื่อนลงมาตรงหัวข้อ Language แล้วคลิกคำสั่ง Language settings

เมื่อเข้าสู่หน้า Language settings ให้คลิกเลือกภาษาที่ตัวเลือก Default language

ตัวเลือกอื่น ๆ ปล่อยไว้ตามเดิมก็ได้

ตั้งค่าเสร็จแล้วคลิกปุ่ม Save changes เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ภาษาที่เราเลือกจะเป็นภาษาหลักของเว็บไซต์ของเรา

ทดลองเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอื่น ๆ

Moodle จะแสดงผลตามภาษาที่เราเลือก