วิธีตั้งค่าโซนเวลา Timezone ใน Moodle

การตั้งค่าโซนเวลา Timezone เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นต้องทำสำหรับการใช้งาน Moodle เพื่อให้เวลาของผู้ใช้งานตรงกัน ไม่เกิดความคลาดเคลื่อน เช่น เวลาในการเปิด/ปิดคอร์สเรียน เวลาในการทำข้อสอบ เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนในการตั้งค่าโซนเวลามีดังนี้

เมื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบเรียบร้อยแล้ว จะเห็นเมนูทางด้านซ้ายมือ ให้คลิกที่เมนู Site administration

เมื่อเข้าสู่หน้า Site administration ที่แท็บ Site administration ให้เลื่อนลงมาที่หัวข้อ Location แล้วคลิกที่ Location settings

เมื่อเข้าสู่หน้า Location settings ให้ทำการตั้งค่าดังนี้

  • Default timezone ให้เลือกโซนเวลา ถ้าเป็นประเทศไทยให้เลือก Asia/Bangkok
  • Force timezone ให้เลือกว่าจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานคนอื่น ๆ สามารถเลือกโซนเวลาได้เองหรือไม่
    • ถ้าอนุญาตให้เลือกตัวเลือก Users can choose their own timezone
    • ถ้าไม่อนุญาต ให้เลือกโซนเวลาไว้ล่วงหน้าเลย จะทำให้ผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ใช้โซนเวลาเดียวกันทั้งหมด
  • Default country เลือกประเทศเริ่มต้น ถ้าเลือกตัวเลือกนี้ เวลาเพิ่มผู้ใช้งานคนอื่น ๆ เข้ามาจะถูกตั้งค่าให้อยู่ในประเทศที่เราเลือกโดยอัตโนมัติ (แนะนำให้ว่างไว้)
  • Default city กำหนดจังหวัดเริ่มต้น ถ้ากำหนดหัวข้อนี้ไว้ ผู้ใช้งานที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะถูกกำหนดให้อยู่จังหวัดที่เรากำหนดไว้โดยอัตโนมัติ (แนะนำให้ว่างไว้)

เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Save changes เพื่อบันทึกการตั้งค่า