Python Syntax รูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน

Python Syntax รูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน การเขียนโปรแกรมภาษา Python มีรูปแบบที่แตกต่างกับการเขียนโปรแกรมในภาษาอื่น ๆ อยู่พอสมควร เช่น ไม่ต้องมีเซมิโคลอน (;) ปิดท้ายคำสั่ง ให้ความสำคัญกับการจัดย่อหน้า เป็นต้น Python Indentation…

การใช้ฟังก์ชัน print ในภาษา Python

ในภาษา Python เมื่อต้องการแสดงข้อมูลออกทางหน้าจอ จะใช้ฟังก์ชัน print() พร้อมระบุข้อมูลที่ต้องการแสดง เช่น print(ข้อมูลที่ต้องการแสดง) หรือ print(ข้อมูล, ข้อมูล, ข้อมูล, …) โดยมีรายละเอียดที่ควรรู้ดังนี้ ข้อมูลที่จะแสดงด้วยฟังก์ชัน print()…

การเขียนคอมเม้นต์ Comment ในภาษา Python

Comment หรือคำอธิบายโค้ด คือข้อความที่ Programmer มักเขียนแทรกไว้ในโค้ดเพื่อกลับมาดูทีหลังจะได้รู้ว่าโค้ดส่วนนั้นเอาไว้ทำอะไร หรือเอาไว้ให้ผู้ที่รับช่วงพัฒนาโปรแกรมต่อดู เพื่อจะได้รู้ความหมายหรือจุดมุ่งหมายในการเขียนโค้ดส่วนนั้น ๆ ซึ่งการเขียนคอมเม้นต์หรือคำอธิบายโค้ดในภาษา Python มี 2 รูปแบบ ดังนี้ Line Comment…

เตรียมเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน Python

ปัจจุบันภาษา Python ได้รับความนิยมอย่างสูงมาก เครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ก็มีมากด้วยเช่นกัน บทความนี้จะแนะนำเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python 2 ตัวคือ Python IDLE และ PyCharm การติดตั้งและใช้งาน Python…

ทำความรู้จักกับภาษาไพธอน Python

ภาษาไพธอน Python คืออะไร ? ภาษาไพธอน Python เป็นภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องด้วยรูปแบภาษาที่เรียนรู้ง่าย เรียบง่าย ใช้งานง่าย ประสิทธิภาพสูง ถูกพัฒนาขึ้นโดย Guido van Rossum ในปี…