เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 125 Dictionary ซ้อนกัน

เขียนโปรแกรมภาษา Python

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 125 Dictionary ซ้อนกัน

ข้อมูลประเภท Dictionary สามารถเก็บข้อมูลได้ทุกประเภท รวมถึง Dictionary ด้วย นั่นคือเราสามารถเก็บข้อมูลประเภท Dictionary ซ้อนกันได้ เรียกว่า nested dictionaries

ตัวอย่าง

officer = {
  "firstname" : "Somchai",
  "lastname" : "Jaidee",
  "age" : 47,
  "tels": {
    "home": "08124561xx",
    "work": "0254789xx"
  }
}
print(officer)

{‘firstname’: ‘Somchai’, ‘lastname’: ‘Jaidee’, ‘age’: 47, ‘tels’: {‘home’: ‘08124561xx’, ‘work’: ‘0254789xx’}}

student1 = {
  "firstname" : "Somchai",
  "lastname" : "Jaidee",
  "age" : 15
}
student2 = {
  "firstname" : "Somying",
  "lastname" : "Yingruea",
  "age" : 15
}
student3 = {
  "firstname" : "Somjai",
  "lastname" : "Saimaya",
  "age" : 15
}
classroom = {
  "student1": student1,
  "student2": student2,
  "student3": student3
}
print(classroom)

{‘student1’: {‘firstname’: ‘Somchai’, ‘lastname’: ‘Jaidee’, ‘age’: 15}, ‘student2’: {‘firstname’: ‘Somying’, ‘lastname’: ‘Yingruea’, ‘age’: 15}, ‘student3’: {‘firstname’: ‘Somjai’, ‘lastname’: ‘Saimaya’, ‘age’: 15}}


เขียนโปรแกรมภาษา Python