ดีครับดอทคอม

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 111 ตรวจสอบว่าเซ็ทปัจจุบันเป็น Superset ของเซ็ทอื่นหรือไม่ ด้วยเมธอด issuperset()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 111 ตรวจสอบว่าเซ็ทปัจจุบันเป็น Superset ของเซ็ทอื่นหรือไม่ ด้วยเมธอด issuperset() เมธอด issuperset() ใช้สำหรับตรวจสอบว่าเซ็ทปัจจุบันเป็น Superset ของอีกเซ็ทหนึ่งหรือไม่ เช่น ถ้าสมาชิกทั้งหมดในเซ็ท…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 110 ตรวจสอบว่าเซ็ทปัจจุบันเป็น Subset ของอีกเซ็ทหนึ่งหรือไม่ ด้วยเมธอด issubset()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 110 ตรวจสอบว่าเซ็ทปัจจุบันเป็น Subset ของอีกเซ็ทหนึ่งหรือไม่ ด้วยเมธอด issubset() เมธอด issubset() ใช้สำหรับตรวจสอบว่า Set หนึ่งเป็น Subset ของอีก…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 109 ตรวจสอบว่าไม่มีข้อมูลที่ซ้ำกันในเซ็ท 2 ชุด ด้วยเมธอด isdisjoint()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 109 ตรวจสอบว่าไม่มีข้อมูลที่ซ้ำกันในเซ็ท 2 ชุด ด้วยเมธอด isdisjoint() เมธอด isdisjoint() ใช้สำหรับตรวจสอบว่าข้อมูลในเซ็ทจำนวน 2 ชุดไม่มีข้อมูลซ้ำกันหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อมูลซ้ำกันจะคืนค่าเป็น True…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 108 ลบข้อมูลที่ไม่เหมือนกันออกจาก Set ด้วยเมธอด intersection_update()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 108 ลบข้อมูลที่ไม่เหมือนกันออกจาก Set ด้วยเมธอด intersection_update() เมธอด intersection_update() ใช้สำหรับลบข้อมูลใน Set ที่ไม่ปรากฏอยู่ในเซ็ทอื่น มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ เมธอด intersection_update()…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 107 หาค่าที่ซ้ำกันใน 2 เซ็ทขึ้นไป ด้วยเมธอด intersection()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 107 หาค่าที่ซ้ำกันใน 2 เซ็ทขึ้นไป ด้วยเมธอด intersection() ถ้าต้องการหาค่าที่ซ้ำกันในเซ็ทตั้งแต่ 2 เซ็ทขึ้นไป สามารถทำได้โดยใช้เมธอด intersection() ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ เมธอด…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 106 ลบข้อมูลใน Set ด้วยเมธอด discard()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 106 ลบข้อมูลใน Set ด้วยเมธอด discard() นอกจากเมธอด remove() แล้ว เราสามารถลบข้อมูลใน Set ได้โดยใช้งานเมธอด discard() ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 105 ลบข้อมูลที่ซ้ำกับ Set อื่น ด้วยเมธอด difference_update()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 105 ลบข้อมูลที่ซ้ำกับ Set อื่น ด้วยเมธอด difference_update() เราสามารถลบข้อมูลใน Set ที่ซ้ำกับข้อมูลในเซ็ทอื่นได้ด้วยเมธอด difference_update() ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ โดยเมธอด difference_update()…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 104 หาค่าที่แตกต่างกันระหว่าง 2 เซ็ทขึ้นไป ด้วยเมธอด difference()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 104 หาค่าที่แตกต่างกันระหว่าง 2 เซ็ทขึ้นไป ด้วยเมธอด difference() ถ้าต้องการหาค่าที่แตกต่างกันระหว่าง Set ตั้งแต่ 2 เซ็ทขึ้นไป สามารถทำได้โดยใช้เมธอด difference()…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 103 คัดลอกข้อมูลใน Set ด้วยเมธอด copy()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 103 คัดลอกข้อมูลใน Set ด้วยเมธอด copy() เราสามารถคัดลอก Set ได้โดยการใช้งานเมธอด copy() ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ ได้เซ็ทใหม่ที่มีข้อมูลเหมือนกันกันเซ็ทต้นทางทุกประการ…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 102 ลบข้อมูลทั้งหมดใน Set ด้วยเมธอด clear()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 102 ลบข้อมูลทั้งหมดใน Set ด้วยเมธอด clear() ถ้าต้องการลบข้อมูลทั้งหมดใน Set สามารถทำได้โดยใช้เมธอด clear() โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ จะเหลือเพียงเซ็ทว่างเท่านั้น…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 101 เพิ่มข้อมูลใน Set ด้วยเมธอด add()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 101 เพิ่มข้อมูลใน Set ด้วยเมธอด add() เราสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปในข้อมูลแบบ Set ได้โดยการใช้งานเมธอด add() ซึ่งเมธอดนี้จะเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปใน Set แต่ถ้าข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปใหม่มีค่าซ้ำกันกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่ใน Set…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 92 การรวม Tuple เข้าด้วยกัน

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 92 การรวม Tuple เข้าด้วยกัน เราสามารถรวม Tuple หลาย ๆ อันเข้าด้วยกันโดยใช้ตัวดำเนินการ + ผลลัพธ์ จะได้ Tuple…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 91 เข้าถึงข้อมูลใน Tuple ด้วยลูป

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 91 เข้าถึงข้อมูลใน Tuple ด้วยลูป เราสามารถเข้าถึงข้อมูลใน Tuple ทีละลำดับจนครบทุกค่าด้วยลูป for ผลลัพธ์ AsusLenovoAcerDellIntelMicrosoft เราสามารถวนลูปเพื่อเข้าถึงข้อมูลใน Tuple โดยการระบุค่า…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 90 การแยกข้อมูลใน Tuple

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 90 การแยกข้อมูลใน Tuple ในขณะที่เราสร้างตัวแปรประเภท Tuple ขึ้นมาและกำหนดข้อมูลให้กับตัวแปรดังกล่าว เรียก Packing เหมือนแพ็กสินค้ายังไงยังงั้น แต่ในกรณีของ Tuple เป็นการแพ็กข้อมูล จากโค้ดด้านบนนั้นเป็นการประกาศตัวแปรข้อมูลแบบ…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 89 การแก้ไขข้อมูลใน Tuple

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 89 การแก้ไขข้อมูลใน Tuple Tuple เป็นชนิดข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ คือเมื่อสร้างข้อมูลประเภท Tuple ขึ้นมาแล้ว เราจะเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลใน Tuple นั้นโดยตรงไม่ได้…