ดีครับดอทคอม

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 126 ลบข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด clear()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 126 ลบข้อมูลใน Dictionary ด้วยเมธอด clear() เราสามารถลบสมาชิกทั้งหมดใน Dictionary ได้โดยการใช้เมธอด clear() โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ โดยข้อมูลทั้งหมดใน Dictionary ต้นทางจะถูกลบออกไป…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 125 Dictionary ซ้อนกัน

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 125 Dictionary ซ้อนกัน ข้อมูลประเภท Dictionary สามารถเก็บข้อมูลได้ทุกประเภท รวมถึง Dictionary ด้วย นั่นคือเราสามารถเก็บข้อมูลประเภท Dictionary ซ้อนกันได้ เรียกว่า…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 124 การคัดลอกข้อมูลประเภท Dictionary

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 124 การคัดลอกข้อมูลประเภท Dictionary ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลประเภท Dictionary สามารถทำได้โดยใช้เมธอด copy() ผลลัพธ์ ตัวแปร myDict มีข้อมูลเหมือนกันกับตัวแปร phone {‘brand’:…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 123 การวนลูปเข้าถึงสมาชิกใน Dictionary

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 123 การวนลูปเข้าถึงสมาชิกใน Dictionary เราสามารถวนลูปเข้าถึงสมาชิกใน Dictionary ได้โดยการใช้ลูป for แต่ค่าที่คืนกลับมาจะเป็น key ไม่ใช่ค่า value ดังตัวอย่าง ผลลัพธ์…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 122 การลบข้อมูลใน Dictionary

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 122 การลบข้อมูลใน Dictionary เราสามารถลบข้อมูลออกจาก Dictionary ได้หลายวิธีด้วยกัน เมธอด pop() เมธอด pop() ใช้สำหลับลบข้อมูลออกจาก Dictionary โดยการระบุ…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 121 การเพิ่มข้อมูลใน Dictionary

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 121 การเพิ่มข้อมูลใน Dictionary การเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปใน Dictionary สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการระบุ key ใหม่ และกำหนด value ใหม่…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 120 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Dictionary

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 120 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Dictionary เราสามารถเปลี่ยนแปลงค่าข้อมูลใน Dictionary โดยการระบุ key ดังนี้ ผลลัพธ์ Price before change :…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 119 การเข้าถึงข้อมูลใน Dictionary

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 119 การเข้าถึงข้อมูลใน Dictionary ถ้าต้องการเข้าถึงข้อมูลใน Dictionary สามารถทำได้โดยระบุชื่อ key ไว้ภายในวงเล็บสี่เหลี่ยม ดังนี้ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ iPhone 14…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 118 ข้อมูลประเภท Dictionary

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 118 ข้อมูลประเภท Dictionary Dictionary เป็นการเก็บข้อมูลแบบ Collection อีกแบบหนึ่ง ใช้เก็บค่าข้อมูลที่มีการจับคู่กันแบบ key:value สามารถแก้ไขข้อมูลได้ และไม่สามารถเก็บข้อมูลซ้ำกันได้ (ชื่อ key…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 117 รวมข้อมูลจากหลายเซ็ทเข้าด้วยกัน ด้วยเมธอด update()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 117 รวมข้อมูลจากหลายเซ็ทเข้าด้วยกัน ด้วยเมธอด update() เมธอด update() ใช้สำหรับรวมสมาชิกจากหลายเซ็ทเข้าด้วยกัน คล้าย ๆ เมธอด union() แต่เมธอด update()…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 116 รวมข้อมูลจากหลายเซ็ทด้วยเมธอด union()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 116 รวมข้อมูลจากหลายเซ็ทด้วยเมธอด union() เมธอด union() ใช้สำหรับรวมสมาชิกจากเซ็ทหลาย ๆ เซ็ทเข้าด้วยกัน (ข้อมูลที่ซ้ำกันจะเหลือไว้เพียงชุดเดียว) มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ จะได้เซ็ทใหม่ที่มีสมาชิกจากเซ็ท…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 115 รวมข้อมูลที่ต่างกันจาก 2 เซ็ทเข้าด้วยกัน ด้วยเมธอด symmetric_difference_update()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 115 รวมข้อมูลที่ต่างกันจาก 2 เซ็ทเข้าด้วยกัน ด้วยเมธอด symmetric_difference_update() เมธอด symmetric_difference_update() ใช้สำหรับรวมสมาชิกที่ต่างกันจากเซ็ท 2 เข้าด้วยกัน โดยจะลบสมาชิกที่มีอยู่ในเซ็ททั้ง 2…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 114 รวมข้อมูลที่ต่างกันจาก 2 เซ็ทเข้าด้วยกัน ด้วยเมธอด symmetric_defference()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 114 รวมข้อมูลที่ต่างกันจาก 2 เซ็ทเข้าด้วยกัน ด้วยเมธอด symmetric_defference() เมธอด symmetric_difference() ใช้สำหรับรวมข้อมูลจากเซ็ท 2 เซ็ทเข้าด้วยกัน (เฉพาะข้อมูลที่แตกต่างกัน) ข้อมูลที่มีอยู่ในทั้งสองเซ็ทจะถูกละเว้น…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 113 ลบข้อมูลออกจาก Set ด้วยเมธอด remove()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 113 ลบข้อมูลออกจาก Set ด้วยเมธอด remove() ถ้าต้องการลบข้อมูลออกจาก Set โดยสามารถระบุได้ว่าจะลบข้อมูลตัวไหน สามารถทำได้โดยใช้เมธอด remove() ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่าง ผลลัพธ์…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 112 ลบข้อมูลออกจาก Set แบบสุ่มด้วยเมธอด pop()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 112 ลบข้อมูลออกจาก Set แบบสุ่มด้วยเมธอด pop() เมธอด pop() ใช้สำหรับลบข้อมูลออกจากเซ็ททีละ 1 ค่า มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ การลบข้อมูลด้วยเมธอด pop()…