การย้ายข้อมูลใน Excel

เมื่อได้ป้อนข้อมูลลงใน Worksheet ไปแล้ว หากต้องการย้ายตำแหน่งของข้อมูลนั้น ๆ ไปยังตำแหน่งใหม่ สามารถทำได้ด้วยวิธีดังนี้

  1. เลือกเซลล์ข้อมูลที่ต้องการย้าย
  2. คลิกแท็บ Home
  3. คลิกปุ่ม Cut หรือกดปุ่ม (Ctrl + X ก็ได้เช่นกัน)

เมื่อคลิกปุ่ม Cut หรือกดปุ่ม Ctrl + X แล้ว จะมีเส้นประสีเขียวล้อมรอบขอบเขตข้อมูลที่ถูกเลือก

  1. คลิกเลือกเซลล์ที่จะวางข้อมูล
  2. ภายใต้แท็บ Home ให้คลิกที่ปุ่ม Paste (หรือกดปุ่ม Ctrl + V ก็ได้เช่นกัน) เพื่อวางข้อมูล

ข้อมูลจะถูกย้ายไปวาง ณ ตำแหน่งใหม่ทันที

ถ้าข้อมูลทีความยาวเกินความกว้างของคอลัมน์ เมื่อคัดลอกหรือย้ายไปวาง ณ ตำแหน่งใหม่ อาจทำให้การแสดงผลไม่ครบถ้วน ให้ทำการปรับความกว้างของคอลัมน์นั้น ๆ ให้พอดีกับข้อมูลอีกที

กายย้ายข้อมูลด้วยการลากวาง

เราสามารถย้ายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยการลากวาง ดังนี้

  1. เลือกขอบเขตข้อมูลที่ต้องการย้าย
  2. นำเมาส์พอยน์เตอร์ไปวางที่ขอบของเซลล์ข้อมูลที่เลือก
  1. คลิกลากไปวาง ณ ตำแหน่งใหม่ได้เลย (จะมีกรอบสีเขียวเพื่อบอกว่าข้อความจะถูกวางตรงไหน) เมื่อเลือกที่วางได้แล้วให้ปล่อยเมาส์

ข้อมูลจะถูกวาง ณ ตำแหน่งที่ต้องการทันที