Copy & Paste การก็อปปี้และวางข้อมูลใน Excel

Copy & Paste การก็อปปี้และวางข้อมูล เป็นสิ่งที่คนทำงานเอกสารทำเป็นประจำอยู่แล้ว โดยเฉพาะใน ไม่ว่าจะเป็นในโปรแกรม Word, Excel หรือโปรแกรมอื่น ๆ โดยเฉพาะใน Excel เราสามารถก็อปปี้และวางข้อมูลได้หลายรูปแบบ

เมื่อเราต้องการก็อปปี้ข้อมูล สามารถทำได้ดังนี้

 1. เลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องการก็อปปี้ข้อมูล
 2. คลิกที่แท็บ Home
 3. คลิกเลือก Copy (หรือกดปุ่ม Ctrl + C บนคีย์บอร์ดเพื่อก็อปปี้ข้อมูล

เซลล์ที่ถูกก็อปปี้จะมีเส้นประสีเขียวปรากฏล้อมรอบอยู่ เป็นการบอกให้รู้ว่าขอบเขตของข้อมูลที่จะถูกก็อปปี้มีจากไหนถึงไหน

 1. คลิกที่เซลล์ปลายทางที่ต้องการวางข้อมูล
 2. ที่แท็บ Home ให้คลิกที่ Paste (หรือกดปุ่ม Ctrl + V บนคีย์บอร์ด) เพื่อวางข้อมูล
 3. จะได้ข้อมูลตามที่ต้องการ
 4. เมื่อวางข้อมูล จะมีปุ่มตัวเลือกให้เราเลือกเพิ่มเติมว่าต้องการวางข้อมูลแบบไหน ซึ่งหากเราวางข้อมูลแบบไม่มีการเลือกตัวเลือกใด ๆ เลย จะเป็นการวางข้อมูลเหมือต้นฉบับทุกประการ

เมื่อคลิกที่ปุ่มตัวเลือกการวาง ปุ่มตัวเลือกการวาง จะมีตัวเลือกย่อย ๆ ให้เลือกดังนี้

ตัวเลือกการวางข้อมูล

หรือเราสามารถเลือกตัวเลือกการวางตั้งแต่แรกได้ดังนี้

Paste Options
 • เมื่อคลิกที่เซลล์ปลายทางแล้ว ให้คลิกที่ลูกศรชี้ลงที่ใต้คำสั่ง Paste
 • จะมีตัวเลือกสำหรับการวางปรากฏออกมาให้เลือก สามารถเลือกได้ตามต้องการ

ซึ่งตัวเลือกที่ปรากฏให้เห็นจะเป็นเพียงไอคอน ซึ่งดูไม่ออกว่าหมายถึงอะไร แต่หากเรานำเมาส์ไปชี้เหนือไอคอนแต่ละตัว ก็จะปรากฏเป็นชื่อของแต่ละไอคอนออกมา ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่า ไอคอนแต่ละตัวนั้นมีไว้ทำอะไร

คำอธิบายไอคอน

ซึ่งไอคอนแต่ละตัวมีคุณสมบัติต่างกันดังนี้

 • Paste วางข้อมูลเหมือนต้นฉบับทุกประการ
 • Formulas วางสูตรคำนวณจากเซลล์ต้นทาง
 • Formulas & Number Formatting วางสูตรและการจัดรูปแบบตัวเลข
 • Keep Source Formatting วางข้อมูลพร้อมทั้งการจัดรูปแบบข้อมูล
 • No Border วางข้อมูลโดยไม่เอาเส้นขอบ
 • Keep Source Column Widths วางข้อมูลพร้อมทั้งจัดความกว้างของคอลัมน์ตามข้อมูลต้นฉบับ
 • Transpose วางข้อมูลพร้อมพลิกกลับด้านข้อมูล คือสลับแนว จากคอลัมน์เป็นแถว หรือจากแถวเป็นคอลัมน์
 • Values วางเฉพาะค่าข้อมูลในเซลล์ ไม่เอาสูตร
 • Values & Number Formatting วางเฉพาะค่าข้อมูลในเซลล์ และคงการจัดรูปแบบตัวเลขตามต้นฉบับไว้
 • Values & Source Formatting วางเฉพาะค่าข้อมูลในเซลล์ และรักษาการจัดรูปแบบข้อมูลตามต้นฉบับไว้
 • Formatting วางเฉพาะการจัดรูปแบบข้อมูล
 • Paste Link วางแบบลิงค์ก้บต้นฉบับ
 • Picture วางข้อมูลเป็นรูปภาพ
 • Linked Picture วางข้อมูลเป็นรูปภาพและลิงค์กับต้นฉบับ

อีกวิธีหนึ่งที่สามารถก็อปปี้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วก็คือการก็อปปี้ด้วยเมาส์ โดยมีวิธีดังนี้

 1. ลากคลุมเพื่อเลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องการก็อปปี้
 2. นำเมาส์พอยน์เตอร์ไปที่ที่ขอบของเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่เลือก
 3. กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วลากไปวาง ณ เซลล์ใหม่ตามที่ต้องการได้เลย