รวมข้อมูลจากหลายเซลล์มาไว้ในเซลล์เดียวกันด้วย Flash Fill ใน Excel

Excel Flash Fill

ถ้าเรามีข้อมูลใน Work Sheet เป็นหลาย ๆ คอลัมน์ และต้องการรวมข้อมูลในคอลัมน์เหล่านั้นมาแสดงในคอลัมน์เดียว เราสามารถทำได้ง่าย ๆ และรวดเร็วด้วยคุณสมบัติที่ชื่อว่า Flash Fill

การรวมข้อมูลจากหลายคอลัมน์ด้วย Flash Fill

สมมติว่าเรามีคอลัมน์ “คำนำหน้าชื่อ” คอลัมน์ “ชื่อ” และคอลัมน์ “นามสกุล” และต้องการนำข้อมูลในคอลัมน์เหล่านั้นมาแสดงรวมกันในอีกเซลล์หนึ่งต่างหาก ดังภาพ

จากภาพตัวอย่างข้อมูลด้านบน ถ้าเราต้องการนำข้อมูล คำนำหน้า ชื่อ และนามสกุล มารวมไว้ในคอลัมน์ถัดมา สามารถทำได้ดังนี้

ลำดับแรก ที่คอลัมน์ที่ต้องการรวมข้อมูล (ในที่นี้คือคอลัมน์ ชื่อ – นามสกุล) ให้เราพิมพ์ข้อมูลเริ่มต้นลงไปก่อน โดยพิมพ์ข้อมูลจากคอลัมน์ คำนำหน้า ชื่อ และนามสกุล ตามลำดับ (ต้องพิมพ์ให้ถูกต้องตามข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์นั้น ๆ) แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด

บรรทัดถัดมาให้พิมพ์ข้อมูลลงไปอีก โดยอ้างอิงจากคอลัมน์ทางฝั่งซ้ายมือเช่นเดียวกับการพิมพ์ข้อมูลในบรรทัดก่อนหน้านี้ แล้วกดปุ่ม Enter

บรรทัดที่ 3 เพียงพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกเท่านั้น (ตัวอักษรที่พิมพ์ต้องตรงกับข้อมูลในเซลล์ที่ใช้อ้างอิง) Excel ก็จะแสดงข้อมูลแนะนำมาให้เราเห็นทันที ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เกิดจากการคาดเดาจากการที่เราได้พิมพ์ข้อมูลเริ่มต้นในบรรทัดก่อนหน้านี้ ว่าเราต้องการพิมพ์ข้อมูลลักษณะไหน

ให้กดปุ่ม Enter โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลให้ครบทั้งหมด Excel ก็จะเติมข้อมูลที่เหลือให้เราโดยอัตโนมัติ