การจัดรูปแบบตัวอักษรใน Excel

การจัดรูปแบบตัวอักษรหรือข้อความใน Excel ต้องเลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์เป้าหมายก่อน หลังจากนั้นจึงเลือกคำสั่งจัดรูปแบบได้ตามต้องการ โดยมีวิธีการดังนี้

ลำดับแรกให้คลิกเลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องการจัดรูปแบบตัวอักษรเสียก่อน หลังจากนั้นคลิกที่แท็บ Home แล้วเลือกการตั้งค่าในส่วน Font สามารถตั้งค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • คลิกที่ชื่อฟอนต์ จะมีฟอนต์ให้เลือกตามที่เราได้ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา
 • คลิกที่ตัวเลข เพื่อเลือกขนาดฟอนต์ตามต้องการ
 • คลิกที่สัญลักษณ์ เพื่อเพิ่มขนาดตัวอักษร
 • คลิกที่สัญลักษณ์ เพื่อลดขนาดตัวอักษร
 • คลิกที่สัญลักษณ์ เพื่อทำตัวอักษรเป็นตัวหนา
 • คลิกที่สัญลักษณ์ เพื่อทำตัวอักษรเป็นตัวเอียง
 • คลิกที่สัญลักษณ์ เพื่อขีดเส้นใต้ข้อความ โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นขีดเส้นใต้เส้นเดียว
 • คลิกที่สัญลักษณ์ ที่อยู่ด้านหลังสัญลักษณ์ แล้วเลือก Double Underline เพื่อขีดเส้นใต้ข้อความ 2 เส้น
 • คลิกที่สัญลักษณ์ เพื่อเลือกใส่เส้นขอบให้เซลล์ในรูปแบบต่าง ๆ
 • คลิกที่สัญลักษณ์ เพื่อเลือกเติมสีพื้นหลังให้เซลล์
 • คลิกที่สัญลักษณ์ เพื่อเลือกกำหนดสีตัวอักษร

รูปแบบตัวอักษร เช่น ฟอนต์ ขนาด สีพื้นหลัง สีตัวอักษร เป็นต้น จะเปลี่ยนไปตามที่เรากำหนด