เขียนสูตรพร้อมคัดลอกไปยังเซลล์อื่น ๆ ทันที ใน Excel

ในกรณีที่เราจำเป็นต้องเขียนสูตรและนำไปใช้กับหลาย ๆ เซลล์ เราสามารถเขียนสูตรและสั่งให้คัดลอกไปยังเซลล์อื่น ๆ ที่ต้องการได้ทันที

จากตัวอย่าง เราต้องการเขียนสูตรเพื่อจัดลำดับที่สอบได้ของนักเรียนทั้งหมด 24 คน โดยปกติเราจะเขียนสูตรสำหรับนักเรียนคนแรกก่อน จากนั้นค่อยคัดลอกสูตรไปยังนักเรียนคนอื่น ๆ

แต่เราสามารถเขียนสูตรแล้วคัดลอกพร้อมกันทีเดียวได้เลย โดยมีวิธีดังนี้

เลือกเซลล์ทั้งหมดที่ต้องการใส่สูตร

เขียนสูตรตามที่ต้องการ

เมื่อเขียนสูตรเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Ctrl + Enter สูตรนั้นก็จะถูกคัดลอกไปยังทุก ๆ เซลล์ที่เลือกอยู่ในขณะนั้น