วิธีป้อนข้อมูลพร้อมกันทีละหลาย ๆ เซลล์ ใน Excel

ถ้าเรามีข้อมูลที่ต้องการป้อนลงในหลาย ๆ เซลล์ โดยในทุก ๆ เซลล์เป็นข้อมูลเดียวกัน เราสามารถทำได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องไปคัดลอกข้อมูลให้เสียเวลา

วิธีกรอกข้อมูลหลายเซลล์พร้อมกัน

  • คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการกรอกข้อมูล
  • พิมพ์ข้อมูลลงไป
  • กดปุ่ม Ctrl + Enter

เพียงแค่นี้เราก็จะได้ข้อมูลเหมือนกันในทุก ๆ เซลล์ที่เลือกตามที่ต้องการ