Skip to content
หน้าแรก » คีย์ลัด Microsoft Word ที่ควรรู้ไว้และใช้งานให้คล่อง 74 คำสั่ง

คีย์ลัด Microsoft Word ที่ควรรู้ไว้และใช้งานให้คล่อง 74 คำสั่ง

คีย์ลัด Microsoft Word ที่ควรรู้ไว้และใช้งานให้คล่อง 74 คำสั่ง

คีย์ลัด Microsoft Word ที่ควรรู้ไว้และใช้งานให้คล่อง 74 คำสั่ง

คีย์ลัด Microsoft Word หรือคีย์ลัดที่จะช่วยให้เราสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะแต่ละคำสั่งการทำงานล้วนแต่มีคีย์ลัดทั้งนั้น

ในบทความนี้ ผมได้รวบรวม คีย์ลัด Microsoft Word ที่สำคัญ ๆ และน่าจะได้ใช้งานบ่อย ๆ มานำเสนอครับ

การทำงานคำสั่งแต่ละคำสั่งที่จำเป็นและเราอาจต้องใช้งานบ่อย ๆ มีอะไรบ้าง ไปดูกันครับ

 • Ctrl + U = ขีดเส้นใต้ข้อความ
 • Ctrl + F = เปิดกล่องค้นหา
 • Ctrl + O = เปิดเอกสาร
 • Ctrl + S = บันทึกเอกสาร
 • Ctrl + W = ปิดเอกสาร
 • Ctrl + X = ตัดข้อความ
 • Ctrl + End = ไปยังจุดสิ้นสุดเอกสาร
 • Ctrl + Tab = แทรกอักขระแท็บ
 • Ctrl + Home = ไปยังจุดเริ่มต้นเอกสาร
 • Ctrl + Enter = ขึ้นบรรทัดใหม่ในหน้ากระดาษใหม่
 • Shift + F8 = ลดขนาดของส่วนที่เลือก
 • Alt + N = เปิดแท็บแทรก (Insert)
 • Alt + P = เปิดแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ
 • Alt + R = เปิดแท็บมุมมอง
 • Alt + S = เปิดแท็บอ้างอิง
 • Alt + ⬅ = ย้อนกลับไปหนึ่งหน้า
 • Alt + ➡ = ไปข้างหน้าหนึ่งหน้า
 • Ctrl + Z = เลิกทำ
 • Ctrl + Y = ทำซ้ำ
 • Ctrl + H = แทนที่ข้อความ
 • Ctrl + P = พิมพ์เอกสาร
 • Alt + M = เปิดแท็บการส่งจดหมาย
 • Alt + H = เปิดแท็บหน้าแรก
 • Alt + Ctrl + F = แทรกโน็ตอธิบายไว้ด้านล่าง
 • Alt + Shift + ➕ = ทำตัวอักษรให้เป็นตัวยก
 • Alt + Shift + T = แทรกเวลาปัจจุบันลงในเอกสาร
 • Alt + Shift + G = นับตัวอักษรทั้งหมดในเอกสาร
 • Alt + Ctrl + S = แยกหน้าต่างเอกสาร
 • Alt + Ctrl + I = ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์
 • Alt + R + S = เลือกการสะกดและไวยากรณ์
 • Alt + R + C = แทรกความคิดเห็นในหน้าต่างงานตรวจทาน
 • Ctrl + Shift + V = วางเฉพาะข้อความอย่างเดียว
 • Alt + Shift + O = ทำเครื่องหมายรายการสารบัญ
 • Alt + Shift + I = ทำเครื่องหมายรายการสารบัญอ้างอิงทางกฎหมาย
 • Alt + Shift + X = ทำเครื่องหมายรายการดัชนี
 • Alt + Ctrl + D = แทรกการอ้างอิงท้ายเรื่อง
 • Alt + Ctrl + F = แทรกเชิงอรรถ
 • Alt + Ctrl + P = ดูมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์
 • Alt + Ctrl + Z = สลับไปมาระหว่างสี่ตำแหน่งล่าสุดที่ได้ทำการแก้ไข
 • Alt + Ctrl + O = สลับไปยังมุมมองเค้าร่าง
 • Alt + Shift + < = ไปที่เชิงอรรถก่อนหน้า
 • Alt + Shift + > = ไปที่เชิงอรรถถัดไป
 • Alt + Ctrl + N = สลับไปยังมุมมองแบบร่าง
 • Alt + Shift + ⬆ = ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้นด้านบน
 • Alt + Shift + ⬇ = ย้ายย่อหน้าที่เลือกลงด้านล่าง
 • Alt + Shift + ⬅ = เลื่อนระดับย่อหน้าขึ้น
 • Alt + Shift + ➡ = เลื่อนระดับย่อหน้าลง
 • Ctrl + Shift + N = ลดระดับเป็นเนื้อความ
 • Alt + Shift + A = ขยายหรือยุบข้อความหรือหัวเรื่องทั้งหมด
 • Alt + Shift + ➕ = ขยายข้อความใต้หัวเรื่อง
 • Alt + Shift + ➖ = ยุบข้อความใต้หัวเรื่อง
 • Alt + Shift + 1 = แสดงหัวเรื่องทั้งหมดที่มีสไตล์หัวเรื่องเป็น 1
 • Alt + Shift + N = แสดงหัวเรื่องทั้งหมดจนถึงหัวเรื่อง N (N แทนตัวเลข)
 • Alt + Shift + L = แสดงบรรทัดแรกของข้อความหรือข้อความทั้งหมด
 • Alt + W + F = สลับไปมุมมองโหมดการอ่าน
 • PrtScr = จับภาพหน้าจอ
 • F9 = รีเฟรช
 • / = ซ่อนหรือแสดงการจัดรูปแบบอักขระ
 • Esc = ยกเลิก
 • F8 + ⬅ หรือ ➡ = เลือกคลุมคำหรือประโยค
 • Ctrl + C = คัดลอก
 • Ctrl + V = วาง
 • Ctrl + A = เลือกทั้งหมด
 • Ctrl + N = สร้างเอกสารใหม่
 • Ctrl + B = ทำตัวอักษรที่เลือกเป็นตัวหนา
 • Ctrl + I = ทำตัวอักษรที่เลือกเป็นตัวเอียง
 • Ctrl + [ = ลดขนาดฟอนต์ลง 1 พอยต์
 • Ctrl + ] = เพิ่มขนาดฟอนต์ขึ้น 1 พอยต์
 • Ctrl + K = แทรกไฮเปอร์ลิงค์
 • Ctrl + E = จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง
 • Ctrl + L = จัดข้อความให้อยู่ชิดซ้าย
 • Ctrl + R = จัดข้อความให้อยู่ชิดขวา
 • Ctrl + J = จัดข้อความกระจายชิดขอบด้านซ้ายและด้านขวา
 • Ctrl + Shift + J = จัดข้อความกระจายชิดขอบด้านซ้ายและขวา (สำหรับภาษาไทย)
Tags: