วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษใน Excel เพื่อให้ปริ้นต์ได้พอดี 1 แผ่น

ใน Excel บ่อยครั้งที่เรามีข้อมูลกว้างเกินขอบเขตที่จะปริ้นต์ออกมาให้พอดีหน้ากระดาษได้ ดังตัวอย่าง

จากตัวอย่าง ข้อมูลของเรามีค่อนข้างเยอะ และมีเส้นประแสดงให้เห็นว่าเวลาสั่งปริ้นต์ ขอบเขตของการปริ้นในหนึ่งหน้าจะถึงแค่ข้อมูลในคอลัมน์ Z เท่านั้น

เมื่อลองสั่งปริ้นต์ดูก็เป็นไปตามนั้น

จาก Print Preview จะเห็นว่า ถ้าเราปริ้นข้อมูลในตัวอย่างนี้ออกกระดาษ จะสามารถพิมพ์ได้ถึงแค่ขอบเขตตามภาพด้านบน และข้อมูลส่วนที่เหลือจะถูกตัดไปปริ้นต์ออกกระดาษแผ่นอื่น ซึ่งข้อมูลตัวอย่างนั้นจะถูกปริ้นต์ออกกระดาษจำนวน 4 แผ่นด้วยกัน

ตั้งค่าหน้ากระดาษให้ปริ้นต์ได้พอดีในแผ่นเดียว

ถ้าเราต้องการปริ้นข้อมูลตามตัวอย่างนั้นในแผ่นเดียว สามารถทำได้โดยการตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้

 • ในหน้า Print Preview ให้คลิกที่ Page Setup (เข้าหน้า Print Preview ด้วยการสั่งปริ้นต์ตามปกติ)

หน้าต่าง Page Setup จะถูกเปิดขึ้นมา

 • คลิกที่แท็บ Page
 • ที่หัวข้อ Orientation ให้เลือกว่าจะปริ้นต์ออกกระดาษแนวนอนหรือแนวตั้ง
  • Portrait คือกระดาษแนวตั้ง
  • Landscape คือกระดาษแนวนอน
 • ที่หัวข้อ Scaling ให้ติ๊กที่ตัวเลือก Fit to และจำนวน page ให้ระบุเป็น 1
 • ที่หัวข้อ Pager size ให้เลือกขนาดกระดาษตามที่ต้องการ
 • คลิกปุ่ม OK

จะกลับมาที่หน้า Print Preview และเราจะเห็นว่าเนื้อหาที่จะถูกปริ้นต์ออกมาจะพอดี 1 หน้ากระดาษแล้ว (แต่ก็เนื้อหาก็จะถูกปรับสัดส่วนให้เล็กลง ซึ่งเราก็ต้องยอมรับในส่วนนี้)

ถ้าเนื้อหาชิดด้านซ้ายหรือด้านขวาจนเกินไปก็สามารถปรับเพิ่มได้ โดยให้คลิกที่ Page Setup อีกครั้ง

หน้าต่าง Page Setup จะถูกเปิดขึ้นมา

 • คราวนี้ให้คลิกที่แท็บ Margins
 • เราสามารถปรับลดหรือเพิ่มระยะห่างขอบกระดาษ บน ล่าง ซ้าย ขวา ได้
  • Left คือระยะห่างของเนื้อหากับขอบกระดาษด้านซ้าย
  • Right คือระยะห่างของเนื้อหากับขอบกระดาษด้านขวา
  • Top คือระยะห่างของเนื้อหากับขอบกระดาษด้านบน
  • Bottom คือระยะห่างของเนื้อหากับขอบกระดาษด้านล่าง
 • ถ้าต้องการให้เนื้อหาอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษในแนวนอนหรือแนวตั้ง สามารถตั้งค่าได้ที่หัวข้อ Center on page
  • Horizontally ให้เนื้อหาอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษในแนวนอน
  • Vertically ให้เนื้อหาอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษในแนวตั้ง
 • ตั้งค่าเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK

เราก็จะสามารถปริ้นต์ข้อมูลใน Excel ออกมาให้พอดีหน้ากระดาษได้แล้วครับ