การตั้งค่าเมนูภาษาไทย/อังกฤษ ใน Word, Excel, Microsoft Office

ชุดโปรแกรม Microsoft Office เป็นโปรแกรมยอดนิยมใช้กันทั่วโลก โปรแกรมที่เราใช้งานบ่อย ๆ ในชุดโปรแกรมนี้ก็เช่น Word, Excel, Powerpoint, Access เป็นต้น ซึ่งชุดโปรแกรม Microsoft Office นี้สนับสนุนการทำงานหลายภาษา มี Language Pack ให้ดาวน์โหลดมาใช้งานได้หลายภาษา รวมทั้งภาษาไทยด้วย ดังนั้น เราจึงสามารถใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Office ในรูปแบบเมนูภาษาไทยได้ด้วย ซึ่งมีการตั้งค่าง่าย ๆ

โปรแกรม Word เมนูภาษาอังกฤษ

การเปลี่ยนเมนูชุดโปรแกรม Microsoft Office เป็นภาษาไทย

เมื่อเราต้องการเปลี่ยนภาษาของเมนูในชุดโปรแกรม Microsoft Office เป็นภาษาใด ๆ ก็ตาม ให้เราทำการติดตั้งชุดภาษา Language Pack นั้น ๆ ก่อน หลังจากนั้นให้เปิดโปรแกรมตัวใดตัวหนึ่งในชุดโปรแกรม Microsoft Office ขึ้นมา ในตัวอย่างเปิดโปรแกรม Word แล้วคลิกที่ File

หลังจากนั้นคลิกที่ Options

โปรแกรมจะเปิดไดอะล๊อก Word Options ขึ้นมา

ให้คลิกเลือกที่ Language เพื่อแสดงตัวเลือกด้านภาษาขึ้นมาดังภาพด้านบน

จะเห็นได้ว่า ภาษาที่ได้ติดตั้งไว้มีอยู่ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ถ้าต้องการติดตั้งภาษาอื่น ๆ เพิ่มอีก ให้คลิกที่ [Add additional languages] แล้วเลือกภาษาที่ต้องการติดตั้ง หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Add เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งภาษาเพิ่มเติมได้

การตั้งค่าเมนูเป็นภาษาไทย/อังกฤษ

สำหรับตั้งค่าภาษาสำหรับแสดงผล ก็คือภาษาของเมนูนั่นเอง จะเห็นว่าภาษาตั้งต้นเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อเราต้องการเปลี่ยนภาษาของเมนู เราจะมาตั้งค่าที่ส่วนนี้

ตั้งค่าภาษาสำหรับเมนู
  1. ที่ส่วน Display Language ให้คลิกเลือกภาษาที่ต้องการ ในตัวอย่างเป็นภาษาไทย
  2. ที่ด้านขวามือของ Display Language คลิกที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อเลื่อนภาษาที่ถูกเลือกอยู่ไปไว้ลำดับที่ 1 หรือจะคลิกที่ปุ่ม Set as Default ก็ได้เช่นกัน

ภาษาที่เราเลือกจะเลื่อนไปอยู่ลำดับที่ 1 ดังภาพ

ตั้งค่าภาษาสำหรับ Microsoft Office

เมื่อภาษาที่เราต้องการเลื่อนไปอยู่ลำดับที่ 1 แล้ว (จะมีคำว่า <default> ต่อท้าย) หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK ได้เลย โปรแกรมจะแจ้งเตือนให้เราปิดและเปิดใหม่เพื่อนำการตั้งค่าไปใช้ ให้เราปิดโปรแกรมไปเลย (ในตัวอย่างคือโปรแกรม Word) แล้วค่อยเปิดขึ้นมาใหม่

เมื่อเราเปิดโปรแกรมชุด Microsoft Office ขึ้นมาอีกครั้ง เมนูต่าง ๆ จะแสดงผลเป็นภาษาไทยอย่างที่เราต้องการ

โปรแกรม Word ภาษาไทย

สำหรับการตั้งค่าเมนูภาษาไทยใน Microsoft Office นั้น เราทำในโปรแกรมเดียวจะมีผลกับโปรแกรมทั้งหมดในชุด เช่น ในตัวอย่างเราตั้งค่าในโปรแกรม Word แต่การตั้งค่าจะมีผลกับโปรแกรมอื่น ๆ ในชุดด้วย เช่น Excel, Powerpoint เป็นต้น

โปรแกรม Excel เมนูภาษาไทย