วิธีแยกข้อมูลใน Excel ด้วย Flash Fill

ถ้ามีข้อมูลยาว ๆ อยู่ในคอลัมน์เดียว แต่มีการแยกข้อมูลชัดเจน เช่น แยกด้วยการเคาะเว้นวรรค เราสามารถแยกข้อมูลเหล่านั้นไปไว้ในคอลัมน์อื่นเพื่อความชัดเจนได้อย่างรวดเร็วด้วยความสามารถของ Flash Fill ดังตัวอย่าง

เรามีข้อมูลที่เป็นชื่อ-นามสกุล อยู่ในคอลัมน์ B แต่ต้องการแยกชื่อและนามสกุลไว้คนละคอลัมน์ สามารถใช้ความสามารถของ Flash Fill เข้ามาช่วยได้ดังนี้

  • พิมพ์ข้อมูลในเซลล์แรกก่อน (ในตัวอย่างเป็นเซลล์ C2)
  • พิมพ์ข้อมูลในเซลล์ที่ 2 (ในตัวอย่างเป็นเซลล์ C3) คราวนี้ Excel จะไกด็ข้อมูลให้ โดยยึดจากข้อมูลในเซลล์แรกที่เราพิมพ์ไปก่อนหน้านี้
  • ให้กดปุ่ม Enter ได้เลย

ไม่กี่ขั้นตอนเราก็สามารถแยกข้อมูล ชื่อ ออกมาได้แล้ว

ทีนี้ก็ทำเช่นเดียวกับคอลัมน์ นามสกุล

แป๊บเดียวก็ได้ข้อมูล ชื่อ และ นามสกุล อยู่คนละคอลัมน์แล้วครับ