วิธีซ่อนแถบสูตร Formula Bar ใน Excel

Excel จะมีแถบสูตร Formula Bar อยู่ภายใต้แถบริบบอน เอาไว้สำหรับเขียนสูตรหรือแสดงสูตร ซึ่งบางครั้งงานของเราอาจไม่มีสูตรหรือไม่จำเป็นต้องใช้สูตรเลยก็ได้

เราสามารถสั่งให้ Excel ซ่อนแถบสูตรนี้ก่อนได้ เพื่อจะได้พื้นที่ทำงานเพิ่มขึ้นมาอีกสักเล็กน้อย โดยมีวิธีการทำดังนี้

  • คลิกที่ View
  • ติ๊กเครื่องหมาย ✔ ที่หน้าตัวเลือก Formula Bar ออก

เพียงแค่นี้แถบสูตรก็หายไปแล้ว เราจะได้พื้นที่ทำงานเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อย

คราวหน้าถ้าต้องการให้แถบสูตรแสดง ก็ทำตามขั้นตอนเดิม แล้วก็ติ๊กเครื่องหมาย ✔ ที่หน้าตัวเลือก Formula Bar แถบสูตรก็จะกับมาเหมือนเดิม