ดีครับดอทคอม

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 41 ตรวจสอบว่าแต่ละคำใน String ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่ ด้วยเมธอด istitle()

ตรวจสอบว่าแต่ละคำใน String ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่ ด้วยเมธอด istitle()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 41 ตรวจสอบว่าแต่ละคำใน String ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่ ด้วยเมธอด istitle()

เมธอด istitle() เป็นเมธอดของสตริง ใช้สำหรับตรวจสอบว่า แต่ละคำในสตริง ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือไม่ ถ้าใช่ จะคืนค่าเป็น True แต่ถ้าไม่ใช่ จะคืนค่าเป็น False

โดยมีเงื่อนไขอยู่ว่า ต้องเป็นตัวอักษรตังแรกของแต่ละคำเท่านั้นที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ถ้าตัวอักษรถัดมาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วย จะไม่เข้าเงื่อนไข เช่น “Hello Python” แบบนี้จะคืนค่าเป็น True แต่ถ้าเป็น “Hello PYthon” แบบนี้จะคืนค่าเป็น False

เมธอด istitle() เป็นเมธอดที่ไม่มีพารามิเตอร์ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

string.istitle()  

ตัวอย่างการใช้งานเมธอด istitle()

a = "HELLO PYTHON" 
b = "Hello Python"
c = "2020 Phthon"
d = "Python 2020"
e = "Hello PYthon"

print(a.istitle()) # False
print(b.istitle()) # True
print(c.istitle()) # True
print(d.istitle()) # True
print(e.istitle()) # False
 • บรรทัดที่ 7 ได้ผลลัพธ์เป็น False เพราะ “HELLO PYTHON” เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
 • บรรทัดที่ 8 ได้ผลลัพธ์เป็น True เพราะ “Hello Python” ตัวอักษรตัวแรกของแต่ละคำขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ นอกนั้นเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
 • บรรทัดที่ 9 ได้ผลลัพธ์เป็น True เพราะ “2020 Phthon” ตัวอักษรตัวแรกของคำขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (ไม่พิจารณาตัวเลข)
 • บรรทัดที่ 10 ได้ผลลัพธ์เป็น True เพราะ “Python 2020” ตัวอักษรตัวแรกของคำขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (ไม่พิจารณาตัวเลข)
 • บรรทัดที่ 11 ได้ผลลัพธ์เป็น False เพราะ “Hello PYthon” ตัวอักษรในคำว่า “PYthon” มีตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว