การทำปุ่มดาวน์โหลดไฟล์ใน WordPress

การสร้างลิงค์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ใน WordPress สามารถทำได้ง่ายมาก เนื่องจาก WordPress ได้เตรียมบล็อกที่ชื่อว่า File ไว้ให้เราเลือกใช้งาน เราสามารถอัพโหลดไฟล์เข้ามาในระบบและสร้างปุ่มให้ผู้ใช้คลิกดาวน์โหลดไฟล์ได้ทันที

การสร้างปุ่มดาวน์โหลดไฟล์

สำหรับการอัพโหลดไฟล์เข้ามาในระบบและสร้างปุ่มดาวน์โหลดไฟล์นั้น สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

  • คลิกที่ปุ่ม Add Block
  • ในกลุ่ม Common Blocks คลิกเลือกบล็อก File บล็อกจะถูกเพิ่มเข้ามาในบทความให้เราเพิ่มไฟล์เข้ามาใช้ได้
  • เราสามารถลากไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดมาวางในพื้นที่ของบล็อก File ได้เลย ไฟล์จะถูกอัพโหลดอัตโนมัติ
  • หรือคลิกที่ปุ่ม Upload เพื่อเลือกอัพโหลดไฟล์ก็ได้
  • ถ้ามีไฟล์อยู่ในระบบอยู่แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Media Library เพื่อเข้าไปเลือกไฟล์มาใช้งานได้ทันที

เมื่อเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้ว ที่บล็อก File จะปรากฏชื่อไฟล์ (ตามชื่อไฟล์ต้นฉบับ) และมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่ภายใต้ชื่อไฟล์

  • ชื่อไฟล์ จะเป็นชื่อไฟล์ต้นฉบับ เราสามารถเปลี่ยนเป็นชื่ออื่น ๆ ได้ตามต้องการ
  • ปุ่ม Download เราสามารถเปลี่ยนคำกำกับปุ่มเป็นคำอื่นได้ตามต้องการ เช่น เปลี่ยนเป็นภาษาไทยว่า “ดาวน์โหลด” เป็นต้น

นอกจากนี้เรายังสามารถตั้งค่าอื่น ๆ ให้กับไฟล์ได้ ดังนี้

  • Link To ตั้งค่าว่า เมื่อผู้ใช้คลิกที่ชื่อไฟล์ จะให้ลิงค์ไปที่ไหน
  • Open in New Tab คลิกเปิดเพื่อให้เปิดลิงค์ในหน้าใหม่
  • Show Download Button คลิกเปิดตัวเลือกนี้ไว้เพื่อโชว์ปุ่มดาวน์โหลด (ถ้าปิด ปุ่มดาวน์โหลดจะไม่โชว์)