การสร้างและจัดการเมนูใน WordPress

การสร้างและจัดการเมนู ใน WordPress

Menu เมนู ถือเป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับการสร้างเว็บไซต์ เพราะเมื่อเราพัฒนาเว็บไซต์ไปเรื่อย ๆ แน่นอนว่าข้อมูลของเราย่อมเพิ่มขึ้น เว็บไซต์ของเราก็จะมีขนาดใหญ่และซับซ้อนขึ้น เมนูจะเป็นผู้นำทางอย่างดีที่จะพาผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไปยังส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของเรา ทำให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้อย่างทั่วถึง

การสร้างเมนูใน WordPress

WordPress ได้จัดเตรียมระบบการจัดการกับเมนูไว้ให้เราใช้งานอย่างสะดวก เราสามารถสร้างและแก้ไขเมนูได้อย่างง่ายดายเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราต้องการ สำกรับการสร้างเมนู สามารถทำได้ดังนี้ครับ

สร้างเมนูใน WordPress
สร้างเมนูใน WordPress
 1. คลิกที่เมนู Appearance ที่ไซด์บาร์ด้านซ้ายมือ
 2. คลิกเมนูย่อย Menus
 3. ในหน้า Menus ตรงส่วน Menu structure ให้ตั้งชื่อเมนูในช่อง Menu Name (ตัวอย่างตั้งเป็น Main-Menu) นะครับ
 4. หลังจากจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Create Menu

เมื่อสร้างเมนู (เป็นการสร้างเมนูหลัก หรือสร้างชื่อเมนูขึ้นมาไว้ก่อน โดยยังไม่มีรายการเมนูใดๆอยู่ภายใน) เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็นการกำหนดรายการเมนูให้กับเมนูที่เราได้สร้างไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ครับ

ที่แท็บ Edit Menus ให้ตั้งค่าดังนี้

เพิ่มรายการเมนู

Pages ส่วนนี้สำหรับการเพิ่มหน้าเพจที่เราได้สร้างไว้ เข้าไปเป็นรายการเมนู เช่น ถ้าต้องการสร้างเมนูไปยังเพจใด ให้ติ๊กที่เช็คบ๊อกซ์หน้าชื่อเพจนั้น แล้วคลิกปุ่ม Add to Menu รายการเพจก็จะไปปรากฏอยู่ในรายการเมนูทันที

สร้างเมนูไปยังเพจ
สร้างเมนูไปยังเพจ

Posts ส่วนนี้สำหรับการสร้างเมนูไปยังโพสต์หรือบทความของเรานั่นเองครับ ถ้าต้องการสร้างเมนูไปยังโพสต์ใดโดยเฉพาะ ๆ ให้ติ๊กเลือกโพสต์นั้น แล้วคลิกปุ่ม Add to Menu โพสต์ที่เราเลือกจะถูกสร้างเป็นเมนูทันที

สร้างเมนูไปยังโพสต์
สร้างเมนูไปยังโพสต์

Custom Links ส่วนนี้สำหรับการสร้างเมนูโดยกำหนด URL ด้วยตนเอง เช่น เราอาจจะอยากสร้างเมนูไปยังเว็บไซต์อื่น หรือส่วนอื่น ๆ ของเว็บ โดยการกรอก URL เอง สามารถทำได้โดยการกรอก URL ที่ช่อง URL และกรอกข้อความกำกับเมนูที่ช่อง Link Text เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Add to Menu ลิงค์ที่เรากำหนดจะถูกสร้างเป็นเมนูทันที

Custom Links
Custom Links

Categories ส่วนนี้สำหรับสร้างเมนูไปยังหมวดหมู่ โดยการติ๊กเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการสร้างเมนู เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Add to Menu หมวดหมู่ที่เลือกจะถูกเพิ่มในรายการเมนูทันที

สร้างเมนูไปยังหมวดหมู่
สร้างเมนูไปยังหมวดหมู่

การเรียงลำดับเมนู

ทุกครั้งที่เราเพิ่มรายการใด ๆ เข้าไปในเมนู รายการที่ถูกเพิ่มหลังสุดจะถูกสร้างเป็นเมนูต่อท้ายเมนูเดิมที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม WordPress อนุญาตให้เราเรียงลำดับเมนูได้ตามต้องการโดยการคลิกลากเพียงเรียบลำดับได้เลย

ตัวอย่าง ผมจะลากเมนู “เพจลำดับที่ 1” ขึ้นมาไว้ด้านบนเมนู “เพจลำดับที่ 2”

ให้นำเมาส์ไปวางเหนือรายการเมนูที่ต้องการเรียงลำดับ จนเคอร์เซอร์กลายเป็นเครื่องหมาย แล้วคลิกและลากไปวางยังตำแหน่งใหม่

เมื่อวางเมาส์ ก็จะได้การเรียงลำดับเมนูใหม่ทันที

การเรียงลำดับเมนูอีกวิธีหนึ่ง ให้ทำดังนี้ครับ

ให้คลิกที่ปุ่ม ที่ปรากฏอยู่ทางด้านท้ายของรายการเมนูนั้น ๆ แล้วจะมีรายละเอียดปรากฏออกมา

ที่ส่วน Move ให้คลิกเพื่อย้ายตำแหน่งเมนู ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • Up one เลื่อนขึ้นไปด้านบน 1 ระดับ
 • Down one เลื่อนลงด้านล่าง 1 ระดับ
 • Under … (Under ต่อด้วยชื่อเมนูที่อยู่ด้านบนเมนูนั้น 1 ระดับ) ทำให้เป็นเมนูย่อยของเมนูนั้น ๆ
 • To the top ย้ายไปไว้บนสุด (ทำเป็นเมนูแรกสุด)

การทำเมนูย่อย

ทุกครั้งที่เราเพิ่มรายการเข้ามาในเมนู เมนูที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะจัดให้อยู่ในระดับเดียวกัน แต่เราสามารถทำบางเมนูให้เป็นเมนูย่อยของเมนูอื่นได้ เช่น ทำเมนู Word และ Excel ให้เป็นเมนูย่อยของเมนู Microsoft Office เป็นต้น

เมื่อต้องการทำเมนูใดก็ตามให้เป็นเมนูย่อยของเมนูอื่น ให้นำเมาส์ไปวางเหนือรายการเมนูนั้นจนเคอร์เซอร์กลายเป็นสัญลักษณ์ แล้วคลิกค้างไว้และลากเมนูนั้นไปทางด้านขวามือ

ทำเมนูย่อย
ทำเมนูย่อย

ให้ลากจนเส้นประขยับเยื้องเข้าไปด้านในแล้วค่อยปล่อยเมาส์

เพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูย่อยแล้วครับ

เมนูย่อย

เราสามารถลากไปเมนูนั้นไปวางภายใต้เมนูอื่น ๆ เพื่อให้เป็นเมนูย่อยของเมนูนั้น ๆ ได้เลย คือทำเมนูย่อยด้วย ย้ายตำแหน่งด้วย พร้อมกันนั่นเองครับ

การลบรายการเมนู

เมนูไหนที่เราไม่ต้องการใช้ เราสามารถลบเมนูนั้น ๆ ออกจากรายการเมนูได้ง่าย ๆ โดยการคลิกที่ปุ่ม ด้านหลังรายการเมนูนั้น ๆ จะมีรายละเอียดปรากฏออกมา

ให้คลิกที่ Remove เพื่อลบเมนูนั้นออกจากรายการได้เลย

การเปลี่ยนข้อความกำกับเมนู

โดยปกติเมื่อเราเพิ่มรายการใดเข้ามาเป็นเมนู ระบบจะนำชื่อของรายการ (บทความ, เพจ, หมวดหมู่) นั้น ๆ มาเป็นชื่อเมนูโดยอัตโนมัติ แต่เราสามารถเปลี่ยนเป็นคำอื่น ๆ ได้ตามต้องการ โดยการคลิกที่ปุ่ม ด้านหลังรายการเมนูนั้น ๆ

เปลี่ยนชื่อเมนู

ที่ช่อง Navigation Label ให้กรอกข้อความที่ต้องการให้เป็นชื่อเมนูได้ตามต้องการ

การกำหนดตำแหน่งแสดงเมนู

เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ ของเมนูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องทำก็คือ การกำหนดว่าจะให้เมนูแสดงที่ส่วนไหนของเว็บไซต์ของเรา โดยการตั้งค่าในส่วนของ Menu Settings

Auto add pages ถ้าติ๊กตรงนี้ จะเป็นการกำหนดให้เพิ่มเพจเข้าไปในรายการเมนูทุกครั้งที่มีการสร้างเพจใหม่

Display location ส่วนนี้สำหรับการตั้งค่าว่าจะให้เมนูนี้แสดงตรงส่วนไหนของเว็บไซต์ (แต่ละชุดธีมอาจกำหนดตำแหน่งเมนูได้ไม่เหมือนกัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • Primary กำหนดให้แสดงเป็นเมนูหลักของเว็บไซต์
 • Social Links กำหนดให้แสดงในส่วน Social Links ของธีม (ธีมบางตัวอาจไม่มี)
 • Secondary กำหนดให้แสดงเป็นเมนูลำดับที่สองในหน้าเว็บไซต์
 • Footer Menu กำหนดให้แสดงในส่วนของเมนูด้านล่างของเว็บไซต์

ซึ่งตัวเลือกตามที่แสดงเป็นตัวอย่างด้านบนนั้น ในชุดธีมแต่ละตัวอาจจะมีตัวเลือกไม่เหมือนกันนะครับ

เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Save Menu เพื่อบันทึกได้เลย

เมื่อเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ ก็จะเห็นว่ามีเมนูตามที่เราตั้งค่าแล้วครับ ยินดีด้วย

การกำหนดเมนูให้ตำแหน่งต่าง ๆ ในเว็บไซต์

หัวข้อนี้ก็จะคล้าย ๆ กับหัวข้อที่แล้วครับ คือการกำหนดว่าจะให้เมนูไหนแสดงในตำแหน่งไหน (กรณีที่สร้างเมนูไว้หลายตัว) โดยให้ทำดังนี้ครับ

ในหน้า Menus ให้คลิกที่แท็บ Manage Locations จะมีรายการให้เลือกดังภาพด้านล่าง

กำหนดตำแหน่งแสดงเมนู

ซึ่งในชุดธีมแต่ละตัวอาจจะมีตำแหน่งแสดงเมนูไม่เหมือนกันนะครับ ให้เราคลิก Select a Menu ด้านหลังรายการตำแหน่งเมนู แล้วเลือกเมนูที่ต้องการนำไปแสดงได้เลย เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Save Changes เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขเมนู

ถ้าเราได้สร้างรายการเมนูไว้แล้ว และต้องการแก้ไขรายละเอียดภายในเมนูนั้น ๆ สามารถทำได้ดังนี้

 • ที่หน้า Menus ให้คลิกที่แท็บ Edit Menus
 • ที่ Select a menu to edit ให้คลิกเลือกรายการเมนูที่ต้องการแก้ไข
 • เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Select เพื่อเลือกทำงานกับเมนูที่เลือก

จะเข้าสู่รายการของเมนูนั้น ๆ ให้เราทำการเพิ่ม ลบ จัดการต่าง ๆ กับรายการเมนูที่เลือกได้ทันที

ที่สำคัญคือ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Save Menu ด้วยนะครับ

การสร้างรายการเมนูเพิ่มเติม

ถ้าเราต้องการสร้างเมนูเพิ่มเติม สามารถทำได้ดังนี้

สร้างเมนูใหม่

ที่หน้า Menus ให้คลิกที่ create a new menu เพื่อสร้างเมนูใหม่ได้ทันที สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการสร้างเมนู ก็เหมือนกันกับที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นเองครับ

การลบเมนู

การลบเมนู ในหัวข้อนี้หมายถึง การลบเมนูที่เป็นเมนูใหญ่ที่เราสร้างไว้เพื่อเพิ่มเมนูย่อยอื่น ๆ นะคร้บ (รายชื่อเมนูที่เก็บรายการเมนูอื่น ๆ อีกที) สามารถทำได้ดังนี้

การลบเมนู
การลบเมนู
 1. ที่หน้า Menus ให้คลิกเลือกรายการเมนูที่ต้องการลบ
 2. คลิกปุ่ม Select เพื่อเลือกทำงานกับเมนูที่เลือก
 3. คลิกที่ Delete Menu เพื่อลบรายการเมนูที่เลือกได้ทันที