การแทรกไฟล์เสียง Audio ในบทความ WordPress

Audio เป็นบล็อกสำหรับนำไฟล์เสียงเข้ามาใช้ในบทความของเรา ทำให้เรานำไฟล์เสียงมาใช้ในบทความได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งการทำงานต่าง ๆ ได้อีก เช่น การเล่นอัตโนมัติ การเล่นวนซ้ำ เป็นต้น

การแทรกไฟล์เสียงในบทความ

หากต้องการนำไฟล์เสียงเข้ามาใช้ในบทความ สามารถทำได้ดังนี้

  • คลิกที่ปุ่ม Add Block
  • ในกลุ่ม Common Blocks คลิกเลือก Audio

บล็อก Audio จะถูกเพิ่มเข้ามาในบทความของเรา

  • เราสามารถคลิกลากไฟล์ Audio เข้ามาวางในบริเวณบล็อกได้เลย ไฟล์จะถูกอัพโหลดโดยอัตโนมัติ
  • หรือคลิกที่ปุ่ม Upload เพื่อเลือกไฟล์ Audio ที่ต้องการอัพโหลดก็ได้เช่นกัน
  • ถ้ามีไฟล์อยู่ในระบบอยู่แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Media Library เพื่อเลือกไฟล์มาใช้งานได้ทันที
  • หรือถ้าต้องการนำไฟล์เสียงจากเว็บไซต์อื่น ๆ มาใช้งาน ก็สามารถคลิกที่ปุ่ม Insert from URL แล้วนำ URL ของไฟล์เสียงมาใช้งานได้ทันที

สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงในการอัพโหลดไฟล์ Audio เข้ามาใช้งานก็คือ ขนาดไฟล์ ถ้าขนาดไฟล์ใหญ่เกินที่กำหนดไว้จะไม่สามารถอัพโหลดได้

เมื่อเลือกไฟล์ Audio เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราสามารถปรับแต่งการแสดงผลได้คล้ายกับไฟล์รูปภาพ เช่น ปรับตำแหน่งการวาง ชิดซ้าย ชิดขวา กึ่งกลาง เขียนแคปชั่น

นอกจากนี้เรายังสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมให้ไฟล์ Audio ของเราได้อีกเล็กน้อย ดังนี้

  • Autoplay กำหนดให้ไฟล์เสียงของเราเล่นอัตโนมัติ
  • Loop กำหนดให้ไฟล์เสียงเล่นวนซ้ำไปเรื่อย ๆ
  • Preload กำหนดว่าจะให้ทำพรีโหลดหรือไม่