จัดการกับหน้าเพจ Page ใน WordPress

เมื่อต้องการจัดการกับเพจต่าง ๆ ที่เราได้สร้างไว้ สามารถทำได้โดยการใช้เมาส์คลิกที่เมนู Pages ในไซต์บาร์ด้านซ้ายมือ จะเข้าสู่หน้า All Pages ให้เราสามารถจัดการกับเพจได้ดังนี้

การสร้างเพจใหม่

เราสามารถสร้างเพจใหม่ได้ง่าย ๆ โดยการคลิกที่ปุ่ม Add New

หรือเอาเมาส์ไปชี้ที่เมนู New จะมีเมนูย่อยปรากฏออกมา หลังจากนั้นคลิกที่ Page ระบบจะพาเราเข้าสู่หน้าสำหรับเขียนเพจใหม่ทันที

Screen Options

เราสามารถกำหนดได้ว่า จะให้โชว์คอลัมน์อะไรบ้างในตารางแสดงรายการเพจ เช่น วันที่เขียนเพจ เจ้าของ การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น โดยการทำดังนี้

 1. คลิกที่ Screen Options จะมีตัวเลือกการทำงานแสดงที่ด้านบน
 2. ในส่วน Columns ให้ติ๊กเลือกว่าจะให้แสดงคอลัมน์ไหนในตารางบ้าง
 3. Pagination ให้ใส่ตัวเลขที่ช่อง Number of items per page เพื่อกำหนดว่าจะให้แสดงหน้าเพจจำนวนกี่เพจในหนึ่งหน้า
 4. เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Apply

การกรองเพจ

ในกรณีที่เขียนเพจไว้จำนวนมาก ยากต่อการค้นหา เราสามารถกรองเพจได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 กรองตามเดือนและปีที่เขียนเพจ โดยคลิกที่ดร็อปดาวน์หน้าปุ่ม Filter แล้วเลือกเดือนและปี เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Filter ระบบจะกรองเพจตามเดือนและปีที่เราเลือกมาแสดงทันที

วิธีที่ 2 ค้นหาด้วยชื่อเพจ ถ้าพอจำชื่อเพจได้คร่าว ๆ ให้ใส่ชื่อเพจในช่องหน้าปุ่ม Search Pages แล้วคลิกปุ่ม Search Pages ระบบจะกรองเพจที่มีชื่อตรงหรือมีคำที่เรากรอกออกมาแสดงทันที

การแก้ไขเพจ

ถ้าต้องการแก้ไขเพจ สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ใช้เมาส์คลิกที่ชื่อเพจที่ต้องการแก้ไขได้ทันที

วิธีที่ 2 นำเมาส์ไปชี้ในแถวของเพจที่ต้องการแก้ไข จะมีตัวเลือกปรากฏออกมา ให้คลิกที่ Edit

การแก้ไขเพจอย่างรวดเร็ว

ถ้าไม่ได้ต้องการแก้ไขเนื้อหาในเพจ แต่ต้องการแก้ไขรายละเอียดบางอย่าง เช่น ชื่อเพจ Slug เป็นต้น สามารถทำได้อย่างรวดเร็วโดยการนำเมาส์ไปชี้ที่แถวของเพจที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกที่ Quick Edit จะมีส่วนให้เราแก้ไขได้ดังนี้

 • Title แก้ไขชื่อเพจ
 • Slug แก้ไข URL ของเพจ
 • Date กำหนดวันเวลาเผยแพร่ใหม่
 • Password กำหนดรหัสผ่านให้เพจ (ผู้ที่จะเปิดดูได้ต้องมีรหัสผ่าน)
 • Private กำหนดเป็นเพจส่วนตัว (ดูได้เฉพาะ Admin และ Editor เท่านั้น)
 • Parent กำหนดว่าให้เพจปัจจุบันอยู่ภายใต้เพจใด
 • Order แก้ไขตัวเลขลำดับของเพจ
 • Allow Comments อนุญาตให้แสดงความคิดเห็น
 • Status กำหนดสถานะให้เพจ

เมื่อแก้ไขรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม Update เพื่อนำการแก้ไขไปใช้งาน

การลบเพจ

หากต้องการลบเพจที่ได้สร้างไว้ สามารถทำได้โดยนำเมาส์ไปวางเหนือแถวของเพจนั้น จะมีตัวเลือกปรากฏขึ้นมา ให้คลิกที่ Trash ได้เลย

การลบทีละหลายเพจ

ถ้าต้องการลบหลาย ๆ เพจพร้อมกัน สามารถทำได้ดังนี้

 1. ติ๊กที่เช็คบ๊อกซ์หน้าชื่อเพจที่ต้องการลบ
 2. คลิกที่ Bulk Actions แล้วเลือก Move to Trash
 3. คลิกปุ่ม Apply

เพจที่เราเลือกจะถูกย้ายไปเก็บไว้ที่ถังขยะทั้งหมด