Word 2021 การย่อ/ขยาย Ribbon

ใน Word 2021 แถบด้านบนจะแสดง Ribbon ซึ่งใช้สำหรับรวบรวมคำสั่งการทำงานต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่ ซึ่งตรงนี้จะกินเนื้อที่ประมาณหนึ่ง

การย่อ Ribbon

ถ้าเราต้องการพื้นที่การทำงานมากขึ้น เราสามารถย่อ Ribbon นี้ลงได้ โดยมีวิธีการดังนี้

  1. คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของ Ribbon ตรงไหนก็ได้
  2. จะมีตัวเลือกคำสั่งปรากฏขึ้นมา ให้คลิกที่คำสั่ง Collapse the Ribbon

หรือคลิกที่สัญลักษณ์ ที่มุมล่างด้านขวาของ Ribbon ก็ได้เช่นกัน

Ribbon จะถูกย่อลง เหลือเพียงแท็บคำสั่งหลักเท่านั้น

ถ้าต้องการทำงานกับคำสั่งใด หรือต้องการเรียกดูคำสั่งย่อยของคำสั่งใด ก็เพียงแค่คลิกที่แท็บคำสั่งนั้น ๆ Ribbon ก็จะถูกขยายออกมา ให้เราสามารถคลิกเลือกคำสั่งการทำงานต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

หลังจากนั้น Ribbon ก็จะย่อกลับตามเดิม

การขยาย Ribbon

ถ้าต้องการให้ Ribbon ขยายใหญ่เหมือนเดิม ก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่สัญลักษณ์หมุด ที่มุมขวาด้านล่างของ Ribbon ได้เลย

Ribbon ก็จะถูกขยายใหญ่ตามเดิม

การใช้คีย์ลัด

วิธีที่ง่ายและรวดเร็วกว่าสำหรับการย่อหรือขยาย Ribbon ก็คือการใช้คีย์ลัด โดยเราสามารถกดปุ่ม Ctrl + F1 บนคีย์บอร์ด เพื่อย่อหรือขยาย Ribbon ได้อย่างรวดเร็ว

  • ถ้า Ribbon ถูกขยายอยู่ กดปุ่ม Ctrl + F1 จะเป็นการย่อ Ribbon
  • ถ้า Ribbon ถูกย่ออยู่ กดปุ่ม Ctrl + F1 จะเป็นการขยาย Ribbon

ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับ