Word 2021 วิธีตั้งค่าเปลี่ยนธีม Theme

หลังจากติดตั้งโปรแกรมชุด Microsoft Office โปรแกรม Word จะมีหน้าตาสีสันเป็นโทนสีเรียบ ๆ สบายตา ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นที่ถูกตั้งค่ามาแล้ว

อย่างไรก็ตาม Microsoft ได้เตรียม Theme สำหรับ Office ไว้ให้เราเลือกใช้งานจำนวนหนึ่ง เราสามารถเลือกเปลี่ยนธีมได้ตามต้องการ โดยมีวิธีการดังนี้

  1. คลิกที่แท็บ File
  2. คลิกคำสั่ง Options

หน้าต่าง Word Options จะถูกเปิดขึ้นมา

  1. คลิกที่แท็บ General
  2. ที่หัวข้อ Office Theme ให้คลิกเลือกธีมที่ต้องการ
  3. คลิกปุ่ม OK

ตัวอย่าง Theme แต่ละแบบ

Colorful

Dark Gray

Black

White

ถ้าเลือก Use system setting จะเป็นการใช้ธีมตามการตั้งค่าของระบบ

ถ้าเลือกธีม Black หน้าตาของ Word จะเป็นโทนสีดำ รวมทั้งหน้าเอกสาร (ส่วนที่ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความ) ก็จะเป็นสีดำด้วย (เวลาสั่งพิมพ์ไม่ดำนะครับ)

ซึ่งดู ๆ ไปมันก็ดำเกินไป ถ้าเราต้องการให้หน้าเอกสารไม่ถูกเปลี่ยนสี คือให้คงเป็นสีขาวเพื่อดูง่าย เมื่อคลิกเลือกธีม Black ให้ติ๊กเครื่องหมาย ✔ หน้าตัวเลือก Never change the document page color ไว้ด้วย

จะได้ธีมที่มีโทนสีดำ แต่หน้าเอกสารเป็นสีขาว

หมายเหตุ

การตั้งค่า Theme ให้กับโปรแกรมตัวใดตัวหนึ่งในชุด Microsoft Office จะมีผลกับโปรแกรมตัวอื่น ๆ ด้วยนะครับ เช่น เราตั้งค่า Theme ใน Word ก็จะมีผลกับ Excel, PowerPoint, Access ด้วย