วิธีเปลี่ยนภาษาเมนู ไทย/อังกฤษ ใน Excel

ถ้าเราได้ติดตั้งภาษาสำหรับ Microsoft Office ไว้หลายภาษา เราสามารถตั้งค่าสลับภาษาของเมนูแสดงผลในชุดโปรแกรม Microsoft Office ได้ โดยการตั้งค่านี้ จะมีผลกับชุดโปรแกรมทั้งหมดในชุด Microsoft Office

ในบทความนี้จะแสดงตัวอย่างการเปลี่ยนภาษาเมนูจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย มีวิธีการทำดังนี้

คลิกที่เมนู File

คลิกคำสั่ง Options

หน้าต่าง Options จะถูกเปิดขึ้นมา ให้คลิกที่แท็บ Language

จะมีส่วนของภาษาอยู่สองส่วน ดังนี้

  • Office display language เป็นส่วนของภาษาสำหรับแสดงผล
  • Office authoring languages and proofing เป็นส่วนของภาษาสำหรับพิมพ์และพิสูจน์อักษร

ถ้ายังไม่มีภาษาที่เราต้องการ ให้คลิกที่ปุ่ม Add a Language เพื่อเพิ่มภาษา

ในบทความนี้ เราจะเปลี่ยนภาษาสำหรับแสดงผล จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ดังนั้น ให้ทำดัวนี้

  • คลิกเลือกที่ภาษา Thai [ไทย]
  • คลิกปุ่ม Move Up เพื่อเลื่อนภาษาไทยไปไว้บนสุด

เมื่อภาษาไทยเลื่อนไปอยู่ด้านบนสุดแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK

จะมีป๊อปอัพปรากฏขึ้นมาแจ้งเตือนว่า เราจะต้องทำการปิดและเปิดโปรแกรม Microsoft Office ใหม่เสียก่อน การตั้งค่านี้จึงจะมีผล

ให้คลิกปุ่ม OK

จากนั้นปิดโปรแกรมในชุด Microsoft Office ที่เปิดอยู่ทั้งหมด แล้วค่อยเปิดขึ้นมาใหม่

เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Office ขึ้นมาใหม่ ก็จะเห็นว่า เมนูคำสั่งต่าง ๆ ได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยตามที่เราต้องการแล้ว