ดีครับดอทคอม

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 110 ตรวจสอบว่าเซ็ทปัจจุบันเป็น Subset ของอีกเซ็ทหนึ่งหรือไม่ ด้วยเมธอด issubset()

ตรวจสอบว่าเซ็ทปัจจุบันเป็น Subset ของอีกเซ็ทหนึ่งหรือไม่ ด้วยเมธอด issubset()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 110 ตรวจสอบว่าเซ็ทปัจจุบันเป็น Subset ของอีกเซ็ทหนึ่งหรือไม่ ด้วยเมธอด issubset()

เมธอด issubset() ใช้สำหรับตรวจสอบว่า Set หนึ่งเป็น Subset ของอีก Set หนึ่งหรือไม่ เช่น ถ้าสมาชิกทั้งหมดในเซ็ท a มีอยู่ในเซ็ท b ด้วย แสดงว่าเซ็ท a เป็น Subset ของเซ็ท b จะคืนค่าเป็น True ถ้าไม่เช่นนั้นจะคืนค่าเป็น False มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

set.issubset(set_to_compare)
  • set_to_compare คือข้อมูลประเภท Set ที่ต้องการนำมาเปรียบเทียบ

ตัวอย่าง

a = {"Asus", "Lenovo", "Acer"}
b = {"Microsoft", "Dell", "MSI", "Lenovo", "Asus", "Acer"}
c = a.issubset(b)
print(c)
  • บรรทัดที่ 3 ตรวจสอบว่าเซ็ท a เป็น Subset ของเซ็ท b หรือไม่ ด้วยเมธอด issubset()

ผลลัพธ์จะเป็น True เพราะสมาชิกทุกตัวในเซ็ท a มีอยู่ในเซ็ท b ด้วย

True

a = {"Asus", "Lenovo", "Acer"}
b = {"Microsoft", "Dell", "MSI", "Lenovo", "Asus"}
c = a.issubset(b)
print(c)

จะได้ผลลัพธ์เป็น False เพราะสมาชิกทุกตัวในเซ็ท a ไม่ได้มีในเซ็ท b ทั้งหมด มีเพียงบางตัวเท่านั้น

False