ดีครับดอทคอม

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 117 รวมข้อมูลจากหลายเซ็ทเข้าด้วยกัน ด้วยเมธอด update()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 117 รวมข้อมูลจากหลายเซ็ทเข้าด้วยกัน ด้วยเมธอด update() เมธอด update() ใช้สำหรับรวมสมาชิกจากหลายเซ็ทเข้าด้วยกัน คล้าย ๆ เมธอด union() แต่เมธอด update()…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 116 รวมข้อมูลจากหลายเซ็ทด้วยเมธอด union()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 116 รวมข้อมูลจากหลายเซ็ทด้วยเมธอด union() เมธอด union() ใช้สำหรับรวมสมาชิกจากเซ็ทหลาย ๆ เซ็ทเข้าด้วยกัน (ข้อมูลที่ซ้ำกันจะเหลือไว้เพียงชุดเดียว) มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ จะได้เซ็ทใหม่ที่มีสมาชิกจากเซ็ท…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 115 รวมข้อมูลที่ต่างกันจาก 2 เซ็ทเข้าด้วยกัน ด้วยเมธอด symmetric_difference_update()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 115 รวมข้อมูลที่ต่างกันจาก 2 เซ็ทเข้าด้วยกัน ด้วยเมธอด symmetric_difference_update() เมธอด symmetric_difference_update() ใช้สำหรับรวมสมาชิกที่ต่างกันจากเซ็ท 2 เข้าด้วยกัน โดยจะลบสมาชิกที่มีอยู่ในเซ็ททั้ง 2…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 114 รวมข้อมูลที่ต่างกันจาก 2 เซ็ทเข้าด้วยกัน ด้วยเมธอด symmetric_defference()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 114 รวมข้อมูลที่ต่างกันจาก 2 เซ็ทเข้าด้วยกัน ด้วยเมธอด symmetric_defference() เมธอด symmetric_difference() ใช้สำหรับรวมข้อมูลจากเซ็ท 2 เซ็ทเข้าด้วยกัน (เฉพาะข้อมูลที่แตกต่างกัน) ข้อมูลที่มีอยู่ในทั้งสองเซ็ทจะถูกละเว้น…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 113 ลบข้อมูลออกจาก Set ด้วยเมธอด remove()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 113 ลบข้อมูลออกจาก Set ด้วยเมธอด remove() ถ้าต้องการลบข้อมูลออกจาก Set โดยสามารถระบุได้ว่าจะลบข้อมูลตัวไหน สามารถทำได้โดยใช้เมธอด remove() ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่าง ผลลัพธ์…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 112 ลบข้อมูลออกจาก Set แบบสุ่มด้วยเมธอด pop()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 112 ลบข้อมูลออกจาก Set แบบสุ่มด้วยเมธอด pop() เมธอด pop() ใช้สำหรับลบข้อมูลออกจากเซ็ททีละ 1 ค่า มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ การลบข้อมูลด้วยเมธอด pop()…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 111 ตรวจสอบว่าเซ็ทปัจจุบันเป็น Superset ของเซ็ทอื่นหรือไม่ ด้วยเมธอด issuperset()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 111 ตรวจสอบว่าเซ็ทปัจจุบันเป็น Superset ของเซ็ทอื่นหรือไม่ ด้วยเมธอด issuperset() เมธอด issuperset() ใช้สำหรับตรวจสอบว่าเซ็ทปัจจุบันเป็น Superset ของอีกเซ็ทหนึ่งหรือไม่ เช่น ถ้าสมาชิกทั้งหมดในเซ็ท…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 110 ตรวจสอบว่าเซ็ทปัจจุบันเป็น Subset ของอีกเซ็ทหนึ่งหรือไม่ ด้วยเมธอด issubset()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 110 ตรวจสอบว่าเซ็ทปัจจุบันเป็น Subset ของอีกเซ็ทหนึ่งหรือไม่ ด้วยเมธอด issubset() เมธอด issubset() ใช้สำหรับตรวจสอบว่า Set หนึ่งเป็น Subset ของอีก…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 109 ตรวจสอบว่าไม่มีข้อมูลที่ซ้ำกันในเซ็ท 2 ชุด ด้วยเมธอด isdisjoint()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 109 ตรวจสอบว่าไม่มีข้อมูลที่ซ้ำกันในเซ็ท 2 ชุด ด้วยเมธอด isdisjoint() เมธอด isdisjoint() ใช้สำหรับตรวจสอบว่าข้อมูลในเซ็ทจำนวน 2 ชุดไม่มีข้อมูลซ้ำกันหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อมูลซ้ำกันจะคืนค่าเป็น True…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 108 ลบข้อมูลที่ไม่เหมือนกันออกจาก Set ด้วยเมธอด intersection_update()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 108 ลบข้อมูลที่ไม่เหมือนกันออกจาก Set ด้วยเมธอด intersection_update() เมธอด intersection_update() ใช้สำหรับลบข้อมูลใน Set ที่ไม่ปรากฏอยู่ในเซ็ทอื่น มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ เมธอด intersection_update()…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 107 หาค่าที่ซ้ำกันใน 2 เซ็ทขึ้นไป ด้วยเมธอด intersection()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 107 หาค่าที่ซ้ำกันใน 2 เซ็ทขึ้นไป ด้วยเมธอด intersection() ถ้าต้องการหาค่าที่ซ้ำกันในเซ็ทตั้งแต่ 2 เซ็ทขึ้นไป สามารถทำได้โดยใช้เมธอด intersection() ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ เมธอด…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 106 ลบข้อมูลใน Set ด้วยเมธอด discard()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 106 ลบข้อมูลใน Set ด้วยเมธอด discard() นอกจากเมธอด remove() แล้ว เราสามารถลบข้อมูลใน Set ได้โดยใช้งานเมธอด discard() ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 105 ลบข้อมูลที่ซ้ำกับ Set อื่น ด้วยเมธอด difference_update()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 105 ลบข้อมูลที่ซ้ำกับ Set อื่น ด้วยเมธอด difference_update() เราสามารถลบข้อมูลใน Set ที่ซ้ำกับข้อมูลในเซ็ทอื่นได้ด้วยเมธอด difference_update() ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ โดยเมธอด difference_update()…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 104 หาค่าที่แตกต่างกันระหว่าง 2 เซ็ทขึ้นไป ด้วยเมธอด difference()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 104 หาค่าที่แตกต่างกันระหว่าง 2 เซ็ทขึ้นไป ด้วยเมธอด difference() ถ้าต้องการหาค่าที่แตกต่างกันระหว่าง Set ตั้งแต่ 2 เซ็ทขึ้นไป สามารถทำได้โดยใช้เมธอด difference()…

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 103 คัดลอกข้อมูลใน Set ด้วยเมธอด copy()

เขียนโปรแกรมภาษา Python ตอนที่ 103 คัดลอกข้อมูลใน Set ด้วยเมธอด copy() เราสามารถคัดลอก Set ได้โดยการใช้งานเมธอด copy() ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ ได้เซ็ทใหม่ที่มีข้อมูลเหมือนกันกันเซ็ทต้นทางทุกประการ…