Google Classroom สำหรับผู้สอน

การเชิญครูเข้าร่วมสอนในชั้นเรียน Google Classroom

การเชิญครูเข้าร่วมสอนในชั้นเรียน Google Classroom

การเชิญครูเข้าร่วมสอนในชั้นเรียน Google Classroom เมื่อได้สร้างชั้นเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราสามารถเชิญครูผู้สอนคนอื่น…

อ่านต่อการเชิญครูเข้าร่วมสอนในชั้นเรียน Google Classroom
การเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน ใน Google Classroom

การเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน ใน Google Classroom

การเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน ใน Google Classroom การที่นักเรียนหรือใครก็ตามจะสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนที่เราได้สร้างไว้ใน…

อ่านต่อการเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน ใน Google Classroom