ดีครับดอทคอม

การให้คะแนนนักเรียน ใน Google Classroom

การให้คะแนนนักเรียน ใน Google Classroom ในฐานะครู เมื่อได้มอบหมายงานให้นักเรียนทำ และนักเรียนได้ใช้ความมุมานะทำงานส่งเราตามที่ต้องการแล้ว หน้าที่ต่อไปของครูก็คือ ตรวจงานและให้คะแนนนักเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้ ในหน้าชั้นเรียน ให้คลิกที่ “งานของชั้นเรียน” จะเห็นตัวเลขบอกจำนวนนักเรียนที่ส่งงานแล้ว (ส่งแล้ว) และจำนวนนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงาน…

การทำงานส่งครู ใน Google Classroom

การทำงานส่งครู ใน Google Classroom เมื่อครูได้กำหนดงานและมอบหมายให้นักเรียนในชั้นเรียนทำส่ง เมื่อนักเรียนเข้ามาในชั้นเรียน จะเห็นโพสต์งานที่ครูมอบหมายในหน้าชั้นเรียนทันที เมื่อคลิกเข้าไปดูก็จะเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ที่ครูได้กำหนดไว้ ทีนี้หน้าที่ของนักเรียนที่ดีก็คือ รีบทำงานให้เสร็จทันเวลาที่ครูกำหนดไว้ ให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มหรือสร้าง” จะมีตัวเลือกปรากฏออกมาให้เลือกใช้งาน ดังภาพ…

การมอบหมายงานให้นักเรียน ใน Google Classroom

การมอบหมายงานให้นักเรียน ใน Google Classroom ในฐานะครูผู้สอน ถ้ามีงานที่จะมอบหมายให้นักเรียนทำ เช่น การบ้าน ข้อสอบ หรือแบบฝึกหัด เป็นต้น เราสามารถมอบหมายงานเหล่านั้นให้นักเรียนได้ใน Google Classroom โดยมีขั้นตอนดังนี้ จะเข้าสู่หน้าจอสำหรับสร้างงาน…

การสร้างประกาศในชั้นเรียน Google Classroom

การสร้างประกาศในชั้นเรียน Google Classroom การสร้างประกาศในชั้นเรียน Google Classroom คือ การแชร์โพสต์ที่เป็นสื่อการสอน เช่น ไฟล์เอกสาร ไฟล์วิดีโอ เป็นต้น สื่อการสอนที่สามารถโพสต์ลงในประกาศได้ มีดังนี้ การสร้างโพสต์ประกาศ สำหรับการสร้างโพสต์ประกาศในชั้นเรียน…

การเชิญครูเข้าร่วมสอนในชั้นเรียน Google Classroom

การเชิญครูเข้าร่วมสอนในชั้นเรียน Google Classroom เมื่อได้สร้างชั้นเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราสามารถเชิญครูผู้สอนคนอื่น ๆ เข้ามาร่วมสอนในชั้นเรียนได้ โดยขั้นตอนก็จะคล้าย ๆ กับการเชิญนักเรียน แต่การเชิญครูนั้นไม่จำเป็นต้องใส่ Class Code ซึ่งนั้นหมายถึง เมื่อครูที่เราเชิญได้ทำการตอบรับการเชิญเรียบร้อยแล้ว เขาจะสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนในฐานะครูได้เลยทันที…

การเข้าร่วมชั้นเรียนใน Google Classroom

การเข้าร่วมชั้นเรียนใน Google Classroom การที่นักเรียนจะสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนใน Google Classroom ได้นั้น นักเรียนจะต้องได้รับอีเมลคำเชิญให้เข้าร่วมชั้นเรียนจากครูผู้สอนเสียก่อน เมื่อได้รับอีเมลคำเชิญให้เข้าร่วมชั้นเรียน ให้คลิกที่ปุ่ม “เข้าร่วม” ในอีเมล จะเข้าสู่หน้าให้ยืนยันการเข้าร่วม ให้คลิกปุ่ม “เข้าร่วม” เพื่อยืนยันการเข้าร่วมชั้นเรียน…

การเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน ใน Google Classroom

การเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน ใน Google Classroom การที่นักเรียนหรือใครก็ตามจะสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนที่เราได้สร้างไว้ใน Google Classroom ได้นั้น นักเรียนจะต้องมีบัญชี gmail และส่งบัญชี gmail นั้้นให้ครูผู้สอน ก็คือผู้สอนต้องมีรายการบัญชี gmail ของนักเรียนแต่ละคนนั่นเอง…

การสร้างชั้นเรียนใน Google Classroom

การลงชื่อเข้าใช้ Google Classroom การลงชื่อเข้าใช้ Google Classroom สามารถทำได้โดย ไปที่ https://edu.google.com/ จากนั้นคลิกที่ Sign in แล้วเลือก Google Classroom จะเข้าสู่หน้าลงชื่อเข้าใช้…

สมัครใช้งาน G Suite Education เพื่อใช้บริการ Google Classroom

สมัครใช้งาน G Suite Education เพื่อใช้บริการ Google Classroom การที่เราจะใช้บริการ Google Classroom ได้นั้น เราจะต้องสมัครใช้งาน G Suite Education เสียก่อน…