การเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน ใน Google Classroom

การเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน ใน Google Classroom

การเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน ใน Google Classroom

การที่นักเรียนหรือใครก็ตามจะสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนที่เราได้สร้างไว้ใน Google Classroom ได้นั้น นักเรียนจะต้องมีบัญชี gmail และส่งบัญชี gmail นั้้นให้ครูผู้สอน ก็คือผู้สอนต้องมีรายการบัญชี gmail ของนักเรียนแต่ละคนนั่นเอง

โดยครูหรือผู้สอนจะใช้ gmail นี้ในการเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน โดยมีวิธีการดังนี้

ที่หน้าแรกของ Google Classroom ในส่วนของชั้นเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ นักเรียน (เลขจำนวนนักเรียนในชั้น) คน

ที่ส่วนนักเรียน ให้คลิกสัญลักษณ์ (เชิญนักเรียน)

ให้พิมพ์ชื่อหรืออีเมล์ของนักเรียนลงในช่อง “พิมพ์ชื่อหรืออีเมล” ระบบจะทำการค้นหาว่ามีชื่อหรืออีเมลนั้นอยู่ในระบบหรือไม่ เมื่อปรากฏชื่อหรืออีเมลแบบเต็มขึ้นมาให้คลิกเลือกได้เลย

ถ้ามีนักเรียนหลายคน ให้พิมพ์อีเมลนักเรียนคนอื่น ๆ ต่อจนครบ เสร็จแล้วคลิกที่ “เชิญ”

เมื่อเชิญเรียบร้อย รายชื่อ (gmail) ของนักเรียนจะปรากฏในส่วนรายการนักเรียน

นักเรียนจะได้รับ e-mail คำเชิญให้เข้าร่วมชั้นเรียน

ขั้นตอนต่อไปคือการส่ง Class Code ให้กับนักเรียน

วิธีดู Class Code ทำได้โดย คลิกที่เครื่องหมาย ที่มุมซ้ายด้านบน

จากนั้นคลิกเมนู “ชั้นเรียน”

คลิกที่ชื่อชั้นเรียนที่ต้องการดู Class Code

จะเห็น Class Code ต่อท้ายคำว่า “รหัสของนักเรียน” สามารถคลิกที่สัญลักษณ์ เพื่อขยายดู Class Code ขนาดใหญ่ได้

เมื่อได้ Class Code มาแล้ว ให้ทำการคัดลอก Class Code มาส่งให้นักเรียนต่อไป โดยสามารถทำได้ดังนี้ (ให้กลับไปที่หน้าแสดงรายการนักเรียนก่อน)

  • ติ๊ก ☑ ที่หน้ารายชื่อนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน
  • คลิกที่ “การทำเนินการ”
  • คลิก “อีเมล” เพื่อส่งอีเมลให้นักเรียนที่เลือก

จะเข้าสู่หน้าการส่งอีเมล ให้พิมพ์รายละเอียดพร้อมทั้ง Class Code และคลิกปุ่ม “ส่ง” เพื่อส่งอีเมลให้นักเรียน

นักเรียนจะได้รับอีเมลแจ้ง Class Code สำหรับใช้ในการเข้าร่วมชั้นเรียน

ทีนี้ก็เพียงแค่รอให้นักเรียนใช้ Class Code เข้าร่วมชั้นเรียนเท่านั้นเอง