วิธีกำหนดทิศทางการเลือกเซลล์เมื่อกดปุ่ม Enter ใน Excel

โดยปกติใน Excel เมื่อเรากรอกข้อมูลที่เซลล์ใด ๆ แล้วกดปุ่ม Enter จะเป็นการเลื่อนไปยังเซลล์ถัดไปทางด้านล่างเพื่อรอรับการกรอกข้อมูล คือกดปุ่ม Enter แล้ว จะเป็นการเลื่อนไปยังเซลล์ด้านล่างเสมอนั่นเอง

แต่เราสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าตรงนี้ได้ เช่น เราต้องการให้เลื่อนไปยังเซลล์ด้านซ้าย ด้านบน ด้านขวา หรือไม่ให้เลื่อนไปไหนเลยก็ทำได้ โดยมีวิธีการดังนี้

  • คลิกเมนู File
  • คลิกคำสั่ง Options

หน้าต่าง Excel Options จะถูกเปิดขึ้นมา

  • คลิกแท็บ Advanced
  • ภายใต้หัวข้อ After pressing Enter, move selection ให้คลิกตัวเลือกที่หัวข้อ Direction แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ (ค่าเริ่มต้นจะเป็น Down ในตัวอย่างเลือก Right เพื่อให้เลื่อน selection ไปทางขวาหลังจากกดปุ่ม Enter)
  • คลิกปุ่ม OK

ทีนี้เมื่อเรากดปุ่ม Enter ก็จะเป็นการเลื่อนไปยังเซลล์ด้านขวาถัดจากเซลล์ปัจจุบัน

ถ้าไม่ต้องการให้เลื่อนไปที่เซลล์ไหนเลยหลังจากกดปุ่ม Enter ก็เพียงแค่ติ๊กเครื่องหมาย ✔ ออกจากตัวเลือก After pressing enter…