Skip to content
หน้าแรก » วิธีกำหนดรูปแบบการแสดงผล วัน เดือน ปี เป็นแบบไทย ใน Excel

วิธีกำหนดรูปแบบการแสดงผล วัน เดือน ปี เป็นแบบไทย ใน Excel

วิธีกำหนดรูปแบบการแสดงผล วัน เดือน ปี เป็นแบบไทย ใน Excel

วิธีกำหนดรูปแบบการแสดงผล วัน เดือน ปี เป็นแบบไทย ใน Excel

ใน Excel รูปแบบวันที่ (รวมทั้งตัวเลข) จะใช้ตามรูปแบบที่ถูกตั้งค่าไว้ใน Windows

แต่เราสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลของวันที่ตามที่เราต้องการได้ เช่น ต้องการให้แสดงผลวันที่แบบไทย สามารถทำได้ดังนี้

  • คลิกขวาที่เซลล์ที่ต้องการตั้งค่า
  • คลิกคำสั่ง Format Cells

หน้าต่าง Format Cells จะถูกเปิดขึ้นมา

  • คลิกที่แท็บ Number
  • ในหัวข้อ Category คลิกเลือก Date เพื่อกำหนดรูปแบบวันที่
  • ที่หัวข้อ Locale (location) ให้คลิกที่ตัวเลือกแล้วเลือก Thai
  • จะมีหัวข้อ Calendar type เพิ่มขึ้นมา และตัวเลือก Thai Buddhist ถูกเลือกอยู่
  • ที่หัวข้อ Type ให้คลิกเลือกรูปแบบวันที่ที่ต้องการ
  • สามารถดูตัวอย่างได้ที่หัวข้อ Sample
  • เมื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการแล้วให้คลิกปุ่ม OK

จะได้ข้อมูลวันที่ที่แสดงผลตามรูปแบบที่ต้องการ

แต่การตั้งค่าแบบนี้จะมีผลเฉพาะกับการแสดงผลเท่านั้นนะครับ เวลาแก้ไข เราต้องกรอกข้อมูลตามรูปแบบที่ใช้ใน Windows เหมือนเดิม

ถ้าต้องการให้ Excel ใช้รูปแบบวันที่เป็นแบบไทยตั้งแต่เริ่มต้น ต้องไปตั้งค่ารูปแบบวันที่ใน Windows