วิธีกำหนดรูปแบบการแสดงผล วัน เดือน ปี เป็นแบบไทย ใน Excel

ใน Excel รูปแบบวันที่ (รวมทั้งตัวเลข) จะใช้ตามรูปแบบที่ถูกตั้งค่าไว้ใน Windows

แต่เราสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลของวันที่ตามที่เราต้องการได้ เช่น ต้องการให้แสดงผลวันที่แบบไทย สามารถทำได้ดังนี้

  • คลิกขวาที่เซลล์ที่ต้องการตั้งค่า
  • คลิกคำสั่ง Format Cells

หน้าต่าง Format Cells จะถูกเปิดขึ้นมา

  • คลิกที่แท็บ Number
  • ในหัวข้อ Category คลิกเลือก Date เพื่อกำหนดรูปแบบวันที่
  • ที่หัวข้อ Locale (location) ให้คลิกที่ตัวเลือกแล้วเลือก Thai
  • จะมีหัวข้อ Calendar type เพิ่มขึ้นมา และตัวเลือก Thai Buddhist ถูกเลือกอยู่
  • ที่หัวข้อ Type ให้คลิกเลือกรูปแบบวันที่ที่ต้องการ
  • สามารถดูตัวอย่างได้ที่หัวข้อ Sample
  • เมื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการแล้วให้คลิกปุ่ม OK

จะได้ข้อมูลวันที่ที่แสดงผลตามรูปแบบที่ต้องการ

แต่การตั้งค่าแบบนี้จะมีผลเฉพาะกับการแสดงผลเท่านั้นนะครับ เวลาแก้ไข เราต้องกรอกข้อมูลตามรูปแบบที่ใช้ใน Windows เหมือนเดิม

ถ้าต้องการให้ Excel ใช้รูปแบบวันที่เป็นแบบไทยตั้งแต่เริ่มต้น ต้องไปตั้งค่ารูปแบบวันที่ใน Windows