วิธีหาผลรวมอัติโนมัติด้วย AutoSum ใน Excel

ถ้ามีข้อมูลเป็นตัวเลข เช่น ค่าเงิน เป็นต้น หลาย ๆ คอลัมน์ เราสามารถหาผลรวมของแต่ละคอลัมน์ได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องเขียนสูตรใด ๆ เลย ด้วยคำสั่ง AutoSum

จากตัวอย่าง เราต้องการหาผลรวมของคอลัมน์ D ถึงคอลัมน์ K สามารถทำได้ดังนี้

  1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการแสดงผลรวม
  2. คลิกเมนู Formulas
  3. คลิกคำสั่ง AutoSum

เพียงแค่นี้เราก็จะได้ผลรวมของตัวเลขในคอลัมน์ที่ตรงกับเซลล์ที่เราเลือกแล้ว