วิธีป้อนข้อมูลทีละหลายชีทพร้อมกันใน Excel

ถ้าเรามีข้อมูลที่ต้องการป้อนพร้อมกันทีละหลาย ๆ ชีท โดยทุก ๆ ชีทเป็นข้อมูลเดียวกัน เราสามารถพิมพ์ข้อมูลในชีทหนึ่งก่อนแล้วค่อยคัดลอกไปวางในชีทอื่น หรือคัดลอกชีทก็ทำได้

แต่มีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้นั่นคือการป้อนข้อมูลพร้อมกันทีละหลายชีท โดยมีวิธีการดังนี้

  • กดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ที่คีย์บอร์ดค้างไว้
  • คลิกเลือกชีทที่ต้องการป้อนข้อมูล

การทำแบบนี้เป็นการจัดกลุ่มชีท สังเกตบนแถบชื่อไฟล์จะมีคำว่า [Group] กำกับอยู่

  • ป้อนข้อมูลตามที่ต้องการ
  • คลิกที่ชื่อชีทใดชีทหนึ่งเพื่อออกจากการจัดกลุ่ม

เพียงแค่นี้เราก็จะได้ข้อมูลที่เหมือนกันในทุก ๆ ชีทที่เลือก