วิธีสร้างลิสต์รายการ (Drop Down List) ใน Excel (แบบที่ 1)

ใน Excel เราสามารถสร้างลิสต์รายการ (Drop Down List) ไว้กรอกข้อมูลที่ต้องกรอกซ้ำบ่อย ๆ ได้ โดยมีวิธีการดังนี้

สร้างลิสต์รายการไว้ก่อน (สามารถสร้างไว้ที่ชีทอื่นได้)

เลือกพื้นที่ที่จะนำลิสต์รายการมาใช้

  • คลิกที่เมนู Data
  • คลิกคำสั่ง Data Validation
  • คลิกตัวเลือก Data Validation

หน้าต่าง Data Validation จะถูกเปิดขึ้นมา

  • คลิกแท็บ Settings
  • ในส่วน Validation criteria ที่หัวข้อ Allow ให้คลิกเลือกตัวเลือก List
  • ที่หัวข้อ Source คลิกปุ่มลูกศรชี้ขึ้น

หน้าต่าง Data Validation จะถูกย่อให้เล็กลง

  • คลิกลากเพื่อเลือกรายการที่สร้างไว้สำหรับทำลิสต์รายการ
  • คลิกปุ่มลูกศรชี้ลงในหน้าต่าง Data Validation

หน้าต่าง Data Validation จะขยายใหญ่เท่าเดิม

สังเกตที่หัวข้อ Source จะมีช่วงข้อมูลซึ่งอ้างอิงถึงข้อมูลในพื้นที่ที่เราได้สร้างไว้สำหรับการทำลิสต์รายการ

  • มาถึงตรงนี้ให้คลิกปุ่ม OK

ในพื้นที่ที่เรากำหนดไว้จะมีลิสต์รายการ (Drop Down List) ให้เราคลิกเลือกข้อมูลได้แล้ว