การดับเบิ้ลคลิกเติมข้อมูลอัตโนมัติใน Excel

ในกรณีที่มีข้อมูลที่ต้องกรอกซ้ำ ๆ กับหลาย ๆ เซลล์แบบต่อเนื่อง เช่น ตำแหน่งพนักงานที่เหมือน ๆ กันจำนวน 20 เซลล์ เป็นต้น เราสามารถกรอกข้อมูลแค่เพียงเซลล์แรกเซลล์เดียว แล้วให้ Excel เติมข้อมูลให้อัตโนมัติด้วยการดับเบิ้ลคลิกที่มุมขวาด้านล่างของเซลล์ที่เก็บข้อมูลต้นแบบ

เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่มุมขวาด้านล่างของเซลล์ข้อมูลตัวอย่าง Excel จะเติมข้อมูลที่เหมือนกันในเซลล์ถัดลงมาด้านล่างให้โดยอัตโนมัติ