การคัดลอกสูตรไปยังทุกเซลล์ที่เลือกอย่างรวดเร็วใน Excel

โดยปกติการคัดลอกสูตรเราจะใช้วิธีคลิกลาก แต่มีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถ้าสูตรที่จะใช้เป็นสูตรเดียวกัน เราสามารถเลือกเซลล์ที่ว่างทุกเซลล์แล้วพิมพ์สูตรเพียงครั้งเดียวและกดปุ่ม Ctrl + Enter สูตรก็จะถูกนำไปใช้กับทุกเซลล์ที่เลือก

จากรูปด้านบน เราจะเติมข้อมูลในเซลล์ที่ว่าง (ในกรอบสีแดง) ให้เป็นข้อมูลเดียวกันกับข้อมูลในเซลล์ที่อยู่ด้านบน ถ้าทำด้วยวิธีคลิกลาดเพื่อคัดลอกสูตร เราต้องทำ 3 ครั้ง

แต่มีวิธีที่เราสามารถทำครั้งเดียงแล้วได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเลย ดังนี้

  • คลิกที่เซลล์แรกที่จะพิมพ์สูตร
  • กดปุ่ม F5 บนคีย์บอร์ดเพื่อเปิดหน้าต่าง Go To
  • เมื่อหน้าต่าง Go To เปิดขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม Special

หน้าต่าง Go To Special จะถูกเปิดขึ้นมา

  • ติ๊กเลือก Blanks เพื่อเลือกทุกเซลล์ที่ว่าง
  • คลิกปุ่ม OK

เซลล์ที่ว่างอยู่ทุกเซลล์จะถูกเลือก

  • พิมพ์สูตรสำหรับคัดลอกข้อมูล (ไม่ต้องคลิกที่เซลล์ พิมพ์ลงไปได้เลย) ในตัวอย่างใช้สูตร =G2 คือให้เอาข้อมูลจากเซลล์ G2 มาเติมในเซลล์ที่แอคทีฟอยู่ในตอนนี้ (G3)
  • กดปุ่ม Ctrl + Enter บนคีย์บอร์ด

สูตรที่เราพิมพ์เข้าไปจะถูกคัดลอกไปยังทุกเซลล์ที่ถูกเลือกอยู่ เราก็จะได้ข้อมูลเติมในเซลล์ที่เลือกทุกเซลล์ตามที่ต้องการ