วิธีกำหนดจำนวน Worksheet เริ่มต้นใน Excel

ใน Excel 2021 เมื่อเราสร้าง Workbook ขึ้นมาใหม่ Excel จะสร้าง Worksheet สำหรับทำงานให้เราแค่ 1 ชีทเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เราสามารถตั้งค่าใหม่ได้ โดยกำหนดให้ Excel สร้าง Worksheet เริ่มต้นให้เรามากกว่า 1 ชีทเมื่อสร้าง Workbook ใหม่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

คลิกที่เมนู File

คลิกที่คำสั่ง Options

หน้าต่าง Excel Options จะถูกเปิดขึ้นมา

  • คลิกที่แท็บ General
  • ที่หัวข้อ When creating new workbooks ให้กำหนดจำนวน Worksheet ที่ต้องการ ในช่อง Include this many sheets (ในตัวอย่างกำหนดเป็น 3)
  • คลิกปุ่ม OK

เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย หลังจากนั้น เมื่อเราสร้าง Workbook ขึ้นมาใหม่ จะมี Worksheet ถูกสร้างมาให้อัตโนมัติตามจำนวนที่เรากำหนด