วิธีตั้งค่า Ribbon ให้ซ่อนหรือแสดงแท็บตามที่เราต้องการใน Excel

หลังจากที่ติดตั้ง Microsoft Excel ใหม่ ๆ บริเวณพื้นที่ของ Ribbon จะมีแท็บคำสั่งให้เราเรียกใช้งานได้จำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นแท็บที่ใช้งานทั่วไปและอาจจะต้องใช้บ่อย ๆ จะมีบางแท็บที่ไม่ได้โชว์

บางกรณีเราอาจจำเป็นต้องเรียกใช้งานแท็บเฉพาะทางบางอย่าง เช่น แท็บ Developer ซึ่งผู้ที่ต้องทำงานด้าน VBA จะต้องใช้แท็บนี้บ่อย ๆ แน่นอน หรือบางท่านอาจจะไม่ได้ใช้งานบางแท็บเลยอยากจะซ่อนไว้ไม่ให้แสดง ก็สามารถทำได้เช่นกัน

การสั่งให้แสดงบางแท็บเพิ่มเติม สามารถทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้

  1. คลิกขวาบริเวณพื้นที่ว่างบน Ribbon ตรงไหนก็ได้
  2. คลิกคำสั่ง Customize the Ribbon

หน้าต่าง Excel Options จะถูกเปิดขึ้นมา พร้อมกับเลือกแท็บ Customize Ribbon อัตโนมัติ

ภายใต้หัวข้อ Customize the Ribbon ให้ทำดังนี้

  • ติ๊ก ✔ เลือกแท็บที่ต้องการให้แสดง (ในตัวอย่างเลือก Developer) แต่ถ้าไม่ต้องการให้แสดงแท็บไหนก็ให้ติ๊กเครื่องหมาย ✔ ออกไป
  • คลิกปุ่ม OK

แท็บที่เราเลือก (ติ๊ก ✔) จะแสดงใน Ribbon ตามที่ต้องการ

การเรียงลำดับแท็บ

ถ้าต้องการเรียงลำดับแท็บใหม่ตามความต้องการของเราก็สามารถทำได้

เดิมทีแท็บ View อยู่ก่อนแท็บ Developer เราต้องการเรียงแท็บ Developer ไว้ก่อนแท็บ View สามารถทำได้ดังนี้

คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของ Ribbon แล้วคลิกคำสั่ง Customize the Ribbon

เมื่อหน้าต่าง Excel Options เปิดขึ้นมา ให้ทำดังนี้

  1. คลิกแท็บที่ต้องการเรียงลำดับ
  2. คลิกปุ่ม เพื่อเลื่อนแท็บขึ้น
  3. คลิกปุ่ม เพื่อเลื่อนแท็บลง
  4. คลิกปุ่ม OK

แท็บที่เราเลือกจะถูกเรียงลำดับใหม่ตามที่ต้องการ

การซ่อนบางแท็บจาก Ribbon

ถ้ามีบางแท็บที่เราไม่ได้ใช้งานและต้องการซ่อน สามารถทำได้ดังนี้

คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของ Ribbon แล้วคลิกคำสั่ง Customize the Ribbon

  • ติ๊กยกเลิกแท็บที่เราต้องการ (ติ๊กเครื่องหมาย ✔ ออก)
  • คลิกปุ่ม OK

แท็บที่เราติ๊กออกก็จะหายไปแล้ว