วิธีกำหนดฟอนต์เริ่มต้นใน Excel

โดยปกติเมื่อเราสร้าง Workbook ขึ้นมา Excel จะกำหนดฟอนต์และขนาดฟอนต์ไว้ให้เราเป็นค่าเริ่มต้นแล้ว ซึ่งแน่นอนว่า มันต้องไม่ตรงกับฟอนต์ที่เราใช้ประจำเป็นแน่แท้

ในที่ทำงานของเรา อาจกำหนดตายตัวแล้วว่า ต้องใช้ฟอนต์นี้เท่านั้น และขนาดฟอนต์ต้องเท่านี้ เป็นต้น เช่น ในหน่วยงานราชการ อาจกำหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 เป็นต้น

ถ้าเราต้องการกำหนดให้ Excel ใช้ฟอนต์ที่เราต้องการเสียเลยตั้งแต่แรก จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ย ก็ย่อมจะสามารถทำได้เช่นกัน โดยมีวิธีการดังนี้

คลิกที่เมนู File

จากนั้นคลิกคำสั่ง Options

หน้าต่าง Excel Options จะถูกเปิดขึ้นมา ให้ทำดังนี้

  • คลิกที่แท็บ General
  • ที่หัวข้อ When creating new workbooks ให้ทำดังนี้
    • หัวข้อ Use this as the default font ให้เลือกฟอนต์ที่ต้องการใช้งาน (ในตัวอย่างกำหนดเป็น TH SarabunPSK)
    • หัวข้อ Font size ให้กำหนดขนาดฟอนต์ (ในตัวอย่างกำหนดเป็น 16)
  • คลิกปุ่ม OK

จะมีป๊อปอัพแจ้งว่า ให้ปิดและเปิดโปรแกรม Microsoft Excel ก่อน การตั้งค่าจึงจะมีผล ก็ให้คลิกปุ่ม OK

หลังจากนั้นถ้ามีงานค้างอยู่ก็บันทึกซะให้เรียบร้อย แล้วปิดโปรแกรม Excel ไปได้เลย

ทีนี้ทุกครั้งที่เราสร้าง Workbook ขึ้นมาใหม่ โปรแกรม Excel จะกำหนดฟอนต์ตามที่เราตั้งค่าไว้พร้อมทั้งขนาดฟอนต์ให้เป็นค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลามาเปลี่ยนบ่อย ๆ แล้ว