วิธีเพิ่ม Worksheet ใหม่ ใน Excel

ใน Excel เมื่อเราสร้างเวิร์คบุ๊คขึ้นมาใหม่ Excel จะสร้าง Worksheet ให้อัตโนมัติ 1 Worksheet (สามารถตั้งค่าให้มากกว่านี้ได้) หากเราต้องการให้ใน 1 Workbook มีหลาย Worksheet เราสามารถเพิ่ม Worksheet ใหม่ได้เรื่อย ๆ โดยมีวิธีการดังนี้

  • คลิกขวาที่ Worksheet ที่มีอยู่
  • คลิกคำสั่ง Insert

หน้าต่าง Insert จะถูกเปิดขึ้นมา

  • คลิกเลือก Worksheet
  • คลิกปุ่ม OK

Worksheet ใหม่จะถูกเพิ่มเข้ามาด้านหน้า Worksheet ปัจจุบัน (Worksheet ที่เราคลิกขวา)

เราสามารถคลิกที่ Worksheet ค้างไว้แล้วลากไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อเรียงลำดับใหม่ได้ตามต้องการ

หรือวิธีที่เร็วที่สุดในการเพิ่ม Worksheet ใหม่ก็คือ คลิกที่สัญลักษณ์ ที่แถบ Worksheet

Worksheet ใหม่จะถูกเพิ่มเข้ามาทันที โดยจะถูกแทรกไว้ต่อท้าย Worksheet ที่เราทำงานอยู่ในขณะนั้น