การย่อ/ขยาย Ribbon ใน Microsoft Word

แถบเมนูคำสั่งในโปรแกรม Microsoft Word 2019 เรียกว่า Ribbon ซึ่งแบ่งการทำงานออกเป็นแท็บ และแต่ละแท็บจะมีชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องซ่อนอยู่เป็นจำนวนมาก ช่วยให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

รูปด้านบนแสดงแท็บต่าง ๆ ที่อยู่ใน Ribbon เมื่อคลิกแต่ละแท็บก็จะแสดงคำสั่งย่อยที่เกี่ยวข้องออกมาให้เราเลือกใช้งานได้

ในบางกรณีเราอาจต้องการพื้นที่ในการทำงานเพิ่มขึ้น เช่น ในกรณีที่เราใช้โปรแกรม Microsoft Word บนอุปการที่มีหน้าจอขนาดเล็ก ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้โดยการย่อแถบ Ribbon ให้เล็กลง ก็จะได้พื้นที่การทำงานเพิ่มขึ้น

การย่อ Ribbon ใน Microsoft Word

ถ้าหากต้องการย่อแถบ Ribbon ให้เล็กลง สามารถทำได้ด้วยวิธีดังนี้

ย่อริบบอน
  1. คลิกขวาที่แถบ Ribbon
  2. คลิกเลือก Collapse the Ribbon

เพียงแต่นี้ Ribbon ก็จะถูกย่อขนาดลง คงเหลือแต่แท็บหลัก ทำให้เราได้พื้นที่ทำงานเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย

ริบบอนที่ถูกย่อ

การขยาย Ribbon ใน Microsoft Word

เมื่อได้ทำการย่อ Ribbon ไปแล้ว หากต้องการขยายให้กลับมาดังเดิม สามารถทำได้ดังนี้

การขยายริบบอน
  1. คลิกขวาที่ Ribbon
  2. คลิกที่ Collapse the Ribbon ให้เครื่องหมาย ✔ หายไป

เพียงแค่นี้ Ribbon ก็จะถูกขยายดังเดิมแล้วครับ

การย่อ/ขยาย Ribbon ด้วยคีย์ลัด

นอกจากเราจะสามารถย่อหรือขยาย Ribbon ด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้ว เรายังสามารถใช้คีย์ลัดเพื่อการทำงานที่รวดเร็วได้ โดยการกดปุ่ม Ctrl + F1 บนคีบอร์ด สลับไปมา

ถ้าริบบอนถูกขยายอยู่ การกดปุ่ม Ctrl + F1 จะเป็นการย่อริบบอน แต่ถ้าริบบอนถูกย่ออยู่ การกดปุ่ม Ctrl + F1 จะเป็นการขยายริบบอน