หาค่าเฉลี่ยอัตโนมัติอย่างรวดเร็วใน Excel

ใน Excel ถ้าข้อมูลไม่ซับซ้อนเกินไป เราสามารถหาค่าเฉลี่ยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนสูตรสักตัวเดียว

จากตัวอย่าง เราต้องการหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขในคอลัมน์ D ถึงคอลัมน์ K สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

  1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการแสดงผลลัพธ์
  2. คลิกเมนู Formulas
  3. คลิกสัญลักษณ์ ภายใต้คำสั่ง AutoSum
  4. คลิกคำสั่ง Average

เพียงเท่านี้เราก็จะได้ค่าเฉลี่ยของตัวเลขตามที่ต้องการแล้ว