หาค่าเฉลี่ยอย่างรวดเร็วด้วย Quick Analysis ใน Excel

ใน Excel เราสามารถใช้ Quick Analysis หาค่าเฉลี่ยอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว

จากตัวอย่าง เราต้องการหาค่าเฉลี่ยของยอดขายสินค้าแต่ละชนิด สามารถทำได้ดังนี้

  • คลิกเลือกข้อมูลทั้งหมด
  • จะมีสัญลักษณ์ Quick Analysis ปรากฏขึ้นมาที่มุมขวาด้านล่างของขอบเขตข้อมูลที่เราเลือก ให้คลิกที่สัญลักษณ์ดังกล่าว

กล่องเครื่องมือ Quick Analysis จะปรากฏขึ้นมา

  • คลิกที่แท็บ Totals
  • คลิกคำสั่ง Average

ก็จะได้ค่าเฉลี่ยของยอดขายสินค้าแต่ละชนิดตามที่ต้องการ