Word 2021 การเรียกใช้งาน Gridlines

Gridlines คือเส้นตารางเล็ก ๆ ที่ปรากฏขึ้นมาบนพื้นหลังของหน้าเอกสาร ช่วยให้เราสามารถกะระยะวางองค์ประกอบต่าง ๆ ในหน้าเอกสารได้ตรงความต้องการมากขึ้น เช่น การวางรูปภาพ การวางออปเจ็กต์ต่างๆ เป็นต้น

เบื้องต้นในหน้าเอกสารจะไม่แสดง Gridlines ให้เราเห็น เพราะอาจจะทำให้ตาลายได้ เราจะเปิด Gridlines เฉพาะเวลาที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้น เมื่อไม่ได้ใช้งานแล้วก็จะปิดไป

วิธีเปิดใช้งาน Gridlines

สำหรับวิธีในการเปิดใช้งาน Gridlines นั้น มีดังนี้

  1. คลิกที่แท็บ View
  2. ติ๊ก ✔ ที่ตัวเลือก Gridlines

เพียงแค่นี้ Gridlines ก็จะปรากฏในหน้าเอกสาร ช่วยให้เราสามารถกะระยะในการวางองค์ประกอบต่างๆ ในหน้าเอกสารได้สะดวกขึ้น

การนำ Gridlines ออก

เมื่อทำงานเสร็จแล้ว ถ้าต้องการนำ Gridlines ออกไป (เพราะมันจะทำให้เราตาลายเกินไป) ก็สามารถทำได้โดยคลิกที่แท็บ View แล้วก็ติ๊กเอาเครื่องหมาย ✔ ออกจากตัวเลือก Gridlines

เพียงเท่านี้ Gridlines ก็หายไปแล้วครับ