การเขียนบทความ Post ใน WordPress

การเขียนบทความ หรือการสร้างเนื้อหาในเว็บไซต์ที่สร้างด้วย WordPress ของเราสามารถนำเสนอได้ 2 ช่องทางคือ ทางเพจ (หน้าเว็บเพจ) และทางบทความ Post

บทความ Post ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการทำเว็บไซต์ เพราะเป็นส่วนที่เราจะนำเสนอต่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ว่าเว็บไซต์ของเราเกี่ยวข้องกับอะไร หรือต้องการนำเสนออะไร เป็นต้น เช่น เราจะโพสต์ขายสินค้า หรือนำเสนอแนวคิด จะเผยแพร่ธรรมะ จะแจ้งข่าวสาร เป็นต้น ทั้งหมดนี้ล้วนต้องทำผ่านการเขียนบทความ Post ทั้งสิ้น

เมื่อต้องการเขียนบทความใน WordPress สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้ครับ ในหน้า Dashboard ให้เอาเมาส์ชี้ที่ Posts ในส่วนของไซด์บาร์ด้านซ้ายมือ จะมีเมนูย่อยปรากฏออกมา ให้คลิกที่ Add New

สร้างบทความใหม่

หรือเอาเมาชี้ที่เมนู New ที่ด้านบน จะมีเมนูย่อยปรากฏขึ้นมา แล้วคลิกที่ Post ก็ได้เช่นกัน

เขียนโพสต์ใหม่

จะเข้าสู่หน้าสำหรับเขียนบทความใหม่

ในหน้าเขียนบทความ จะมีเพียงช่อง Add title มาช่องเดียว ให้เราใส่ชื่อบทความได้ที่นี่ เมื่อใส่ชื่อบทความเรียบร้อยแล้วต้องการเขียนเนื้อหาของบทความ ก็สามารถกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดได้เลย ระบบจะเพิ่มบล็อกสำหรับเขียนเนื้อหาให้เราทันที โดยบล็อกเริ่มต้นจะเป็นบล็อกประเภท Paragraph สำหรับเขียนเนื้อหาทั่ว ๆ ไป ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้

การเขียนบทความใน WordPress

เมื่อต้องการขึ้นย่อหน้าใหม่ ให้คลิกที่เครื่องหมาย + ที่มุมซ้ายด้านบน แล้วคลิกเลือก Paragraph

ระบบจะเพิ่มบล็อกชนิด Paragraph ใหม่ให้ทันที และเราก็สามารถเขียนเนื้อหาลงไปได้เลย

บล็อกที่เพิ่มใหม่

การแทรกรูปภาพในบทความ

WordPress ได้เตรียมบล็อกไว้ให้เราใช้งานได้หลายประเภท เช่น Image สำหรับแทรกรูปภาพในบทความ Audio สำหรับแทรกไฟล์เสียงในบทความ เป็นต้น สิ่งหนึ่งที่เราน่าจะทำเป็นประจำก็คือ การแทรกรูปภาพในบทความ ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

 1. คลิกที่เครื่องหมาย + ที่มุมซ้ายด้านบน
 2. คลิกเลือก Image
การแทรกรูปภาพในบทความ

ระบบจะเพิ่มบล็อกสำหรับแทรกรูปภาพเข้ามาให้ทันที

เลือกอัพโหลดรูปภาพ

โดยเราสามารถแทรกรูปภาพได้ 3 ช่องทางคือ

 • ปุ่ม Upload สำหรับอัพโหลดรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเข้ามาใช้งาน
 • ปุ่ม Media Library สำหรับเลือกรูปภาพที่มีอยู่ใน Media Library มาใช้งาน
 • ปุ่ม Insert from URL สำหรับนำ URL ของรูปภาพจากภายนอกหรือในเว็บไซต้ของเราเองมาใช้งาน
ตัวอย่างการแทรกรูปภาพในบทความ

การแทรกรูปภาพในแถวเดียวกันกับข้อความ (Inline Image)

การแทรกรูปภาพในวิธีที่ผ่านมา เป็นการแทรกรูปภาพแบบให้รูปภาพกับข้อความอยู่แยกจากกันเป็นเอกเทศ แต่ถ้าเราอยากจะแทรกรูปภาพให้อยู่ในแถวเดียวกันกับข้อความ สามารถทำได้ดังนี้

Inline Image
แทรกรูปภาพในแถวเดียวกับข้อความ Inline Image
เลือกรูปภาพ
 1. ใช้เมาส์คลิกตรงที่ต้องการแทรกรูปภาพระหว่างข้อความ
 2. คลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมใน Tool Box ด้านบนบล็อก
 3. คลิกเลือก Inline Image เพื่อแทรกรูปภาพ
 4. เลือกรูปภาพที่ต้องการแทรก
 5. คลิกปุ่ม Select

เพียงแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพแทรกอยู่ในแถวเดียวกันกับข้อความแล้วครับ

การกำหนดความเป็นส่วนตัวให้บทความ

เราสามารถกำหนดความเป็นส่วนตัวให้บทความที่เขียนได้ โดยคลิกตัวเลือกหลังหัวข้อ Visibility ในส่วนของ Status & Visibility จะมีตัวเลือกให้เราสามารถเลือกได้ดังนี้

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
 • Public กำหนดให้บทความเป็นบทความสาธารณะ สามารถเห็นได้ทุกคน
 • Private กำหนดให้บทความนั้นสามารถเห็นได้เฉพาะผู้ใช้ระดับ Admin และ Editor เท่านั้น
 • Password Protected กำหนดให้บทความถูกป้องกันด้วยรหัสผ่าน โดยจะดูได้เฉพาะผู้ที่มีรหัสผ่านเท่านั้น

การกำหนดวันเวลาสำหรับเผยแพร่บทความ

เราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้บทความเผยแพร่วันเวลาไหน ซึ่งจะมีประโยชน์ในการกำหนดวันเผยแพร่บทความล่วงหน้า เช่น ต้องการให้บทความถูกเผยแพร่ในอีก 1 เดือนข้างหน้า เป็นต้น

สำหรับการกำหนดวันเวลาเผยแพร่บทความนั้น สามารถทำได้โดยการคลิกที่ตัวเลือกวันเวลาหลังหัวข้อ Publish จะปรากฏวันเดือนปีและเวลาให้เราเลือกกำหนดได้ตามต้องการ

ตั้งค่าวันเวลาโพสต์

การปักหมุดบทความ

เราสามารถปักหมุดบทความให้แสดงอยู่ด้านบนสุดของโพสต์ในหน้าแรก โดยให้ติ๊กที่เช็กบ๊อกซ์หน้าหัวข้อ Stick to the top of the blog

การปกหมุดบทความ
การปักหมุดบทความ

โดยโพสต์ที่ถูกปักหมุดจะถูกโชว์อยู่ด้านบนสุดของหน้าแรก (กรณีที่เราตั้งค่าให้หน้าแรก (Home page) แสดงโพสต์ล่าสุด) และมีรูปเครื่องหมายหมุด ปรากฏอยู่ด้านหลังชื่อบทความ

บทความที่ถูกปักหมุด

การกำหนดหมวดหมู่ Category ให้บทความ

สิ่งหนึ่งที่ควรทำทุกครั้งที่เขียนบทความใหม่ก็คือ การเลือกหมวดหมู่ เพื่อจัดเก็บบทความอย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการกรองบทความเพื่อแก้ไขในอนาคต และเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรารู้ว่า บทความนั้น ๆ เกี่ยวข้องกับอะไร เป็นต้น โดยสามารถทำได้ดังนี้

ที่กล่องควบคุมทางด้านขวามือของเรา ให้เลือกที่แท็บ Document แล้วคลิกขยายรายการที่ Categories จะมีหมวดหมู่ต่าง ๆ ที่เราได้สร้างไว้ปรากฏขึ้นมา ต้องการให้บทความอยู่ในหมวดหมู่ไหน ก็ติ๊กที่หมวดหมู่นั้น ๆ ได้เลย

การตั้งหมวดหมู่บทความ

หรือจะคลิกที่ Add New Category เพื่อเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ทันทีก็ได้เช่นกัน

การพรีวิวบทความ

การดูตัวอย่างบทความก่อนเผยแพร่

เมื่อเขียนบทความไปแล้วต้องการดูตัวอย่างก่อนที่จะเผยแพร่บทความนั้น ๆ สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Preview ที่มุมขวาด้านบน ระบบจะเปิดไปยังหน้า Preview บทความ ให้เราสามารถดูตัวอย่างได้ทันทีว่าบทความที่เราเขียนนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว

การบันทึกบทความเป็นฉบับร่าง

เมื่อเขียนบทความไปได้ประมาณหนึ่งแต่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ หรือเขียนเสร็จแล้วแต่ยังไม่ต้องการเผยแพร่ต่อสาธารณชน เราสามารถบันทึกบทความนั้น ๆ เป็นฉบับร่างไว้ก่อน เพื่อที่จะกลับมาตรวจสอบ หรือมาเขียนเพิ่มเติมในภายหลังก่อนที่จะเผยแพร่ออกไปได้ โดยการคลิกที่ Save Draft ที่มุมขวาด้านบน ระบบจะบันทึกบทความของเราเป็นฉบับร่างทันที

การเผยแพร่บทความ

เมื่อเขียนบทความเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว พร้อมที่จะเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชนแล้ว มาถึงตรงนี้ก็ไม่ต้องรออะไรแล้วครับ เราสามารถคลิกปุ่ม Publish… ที่มุมขวาด้านบน เพื่อเผยแพร่บทความของเราสู่สายตาสาธารณชนได้ทันที

การตั้ง Featured Image ให้บทความ

การตั้งค่า Featured image

เราสามารถตั้ง Featured Image หรือเรียกให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า รูปประจำบทความ ได้โดยการคลิกที่ Set Featured Image ในส่วน Featured Image ทางฝั่งขวามือ แล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการทำเป็น Featured Image ได้เลย