จัดการกับหมวดหมู่ Category ใน WordPress

หมวดหมู่ Category คือระบบจัดการบทความในเว็บไซต์ของเราให้เป็นระเบียบ ช่วยแยกแยะว่าบทความนั้น ๆ เป็นบทความประเภทไหน เกี่ยวข้องกับอะไร เป็นต้น ซึ่งใน WordPress เวลาเราสร้างบทความ เราต้องเลือกด้วยว่าจะให้บทความนั้น ๆ อยู่ในประเภทไหน และใน WordPress มีระบบจัดการกับหมวดหมู่ Category ที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ

การจัดการกับหมวดหมู่ Category ใน WordPress

ในหน้า Dashboard เมื่อต้องการจัดการกับหมวดหมู่ Category ให้นำเมาส์วางเหนือเมนู Posts จะมีเมนูย่อยเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกที่ Categories จะเข้าสู่หน้าจัดการหมวดหมู่

หน้าจัดการหมวดหมู่ Category

ด้านซ้ายเป็นส่วนสำหรับเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ ส่วนด้านขวาเป็นรายการหมวดหมู่ที่ได้สร้างไว้

การสร้างหมวดหมู่ใหม่

เมื่อต้องการสร้างหมวดหมู่ Category ใหม่ ให้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ช่องทางด้านซ้ายมือ ดังนี้

 1. Name ชื่อหมวดหมู่
 2. Slug ชื่อแทนหมวดหมู่ (ส่วนนี้จะปรากฏใน URL)
 3. Parent Category ถ้าต้องการให้หมวดหมู่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ อยู่ภายใต้หมวดหมู่ใดให้เลือกตรงนี้ เช่น หมวดหมู่ Excel อยู่ภายใต้หมวดหมู่ Microsoft Office เป็นต้น
 4. Description คำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับหมวดหมู่นั้นๆ
 5. เมื่อกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Add New Category เพื่อเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ได้เลย

หมวดหมู่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ จะไปปรากฏอยู่ในกรอบทางด้านขวามือ ดังภาพ

รายการหมวดหมู่ Category
 • Name รายการหมวดหมู่ต่าง ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในระบบ
 • Description คำอธิบายรายละเอียดของหมวดหมู่นั้น ๆ
 • Slug ชื่อแทนหมวดหมู่ (ส่วนนี้จะปรากฏใน URL)
 • Count ตัวเลขแสดงจำนวนว่ามีบทความในหมวดหมู่นั้น ๆ ทั้งหมดกี่บทความ

การลบหมวดหมู่ Category

ถ้าต้องการลบหมวดหมู่ใด ๆ ให้นำเมาส์ไปวางเหนือแถวของหมวดหมู่นั้น ๆ จะมีเมนูย่อยปรากฏขึ้นมาภายใต้ชื่อหมวดหมู่ ให้คลิกที่ Delete ระบบจะลบหมวดหมู่นั้น ๆ ออกไป

ลบหมวดหมู่

การลบทีละหลายหมวดหมู่

ถ้าต้องการลบทีละหลาย ๆ หมวดหมู่พร้อม ๆ กัน สามารถทำได้ดังนี้

การลบทีละหลายหมวดหมู่
 1. ติ๊กเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการลบ
 2. คลิกที่ Bulk Actions
 3. เลือก Delete
 4. คลิก Apply

ระบบจะลบหมวดหมู่ทั้งหมดที่เราเลือกไว้ออกไปจากระบบทันที

การแก้ไขหมวดหมู่ Category

ถ้าต้องการแก้ไขหมวดหมู่ใด ๆ ให้นำเมาส์ไปชี้เหนือแถวของหมวดหมู่นั้น ๆ จะมีตัวเลือกปรากฏขึ้นมาภายใต้ชื่อหมวดหมู่นั้น ให้คลิกที่ Edit เพื่อแก้ไข

การแก้ไขหมวดหมู่

จะเข้าสู่หน้าสำหรับแก้ไขหมวดหมู่

ให้ทำการแก้ไขรายละเอียดของหมวดหมู่นั้น ๆ ตามต้องการ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Update เพื่อบันทึกการแก้ไข

การแก้ไขหมวดหมู่อย่างรวดเร็ว

ถ้าต้องการแก้ไขเฉพาะชื่อหมวดหมู่และ Slug สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วโดยการนำ เมาส์ไปชี้เหนือแถวของหมวดหมู่นั้น ๆ จะมีตัวเลือกปรากฏขึ้นมาภายใต้ชื่อหมวดหมู่นั้น ให้คลิกที่ Quick Edit เพื่อแก้ไข

การแก้ไขหมวดหมู่อย่างรวดเร็ว
แก้ไขหมวดหมู่อย่างรวดเร็ว

จะปรากฏ Textbox ให้ทำการแก้ไขชื่อหมวดหมู่และ Slug

ให้แก้ไขตามต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม Update Category เพื่อบันทึกการแก้ไข

การดูบทความในหมวดหมู่

ถ้าต้องการดูว่าในหมวดหมู่นั้น ๆ มีบทความอะไรบ้าง ให้เลื่นเมาส์ไปชี้เหนือแถวของหมวดหมู่นั้น ๆ จะมีตัวเลือกปรากฏขึ้นมาภายใต้ชื่อหมวดหมู่นั้น ให้คลิกที่ View เพื่อดู

การดูบทความในหมวดหมู่

ระบบจะนำเราไปสู่หน้าหมวดหมู่นั้น ๆ และแสดงบทความที่อยู่ในหมวดหมู่นั้น ๆ ให้เราได้เห็น