จัดการกับหมวดหมู่ Category ใน WordPress

จัดการกับหมวดหมู่ Category ใน WordPress

หมวดหมู่ Category คืออะไร ?

หมวดหมู่ Category คือระบบจัดการบทความในเว็บไซต์ของเราให้เป็นระเบียบ ช่วยแยกแยะว่าบทความนั้น ๆ เป็นบทความประเภทไหน เกี่ยวข้องกับอะไร เป็นต้น ซึ่งใน WordPress เวลาเราสร้างบทความ เราต้องเลือกด้วยว่าจะให้บทความนั้น ๆ อยู่ในประเภทไหน และใน WordPress มีระบบจัดการกับหมวดหมู่ Category ที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ

หมวดหมู่ใน WordPress

การจัดการกับหมวดหมู่ Category ใน WordPress

ในหน้า Dashboard เมื่อต้องการจัดการกับหมวดหมู่ Category ให้นำเมาส์วางเหนือเมนู Posts จะมีเมนูย่อยเพิ่มขึ้นมา ให้คลิกที่ Categories จะเข้าสู่หน้าจัดการหมวดหมู่

การจัดการกับหมวดหมู่
หน้าจัดการหมวดหมู่ Category

ด้านซ้ายเป็นส่วนสำหรับเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ ส่วนด้านขวาเป็นรายการหมวดหมู่ที่ได้สร้างไว้

การสร้างหมวดหมู่ใหม่

เมื่อต้องการสร้างหมวดหมู่ Category ใหม่ ให้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ช่องทางด้านซ้ายมือ ดังนี้

กำหนดค่าให้หมวดหมู่
 1. Name ชื่อหมวดหมู่
 2. Slug ชื่อแทนหมวดหมู่ (ส่วนนี้จะปรากฏใน URL)
 3. Parent Category ถ้าต้องการให้หมวดหมู่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ อยู่ภายใต้หมวดหมู่ใดให้เลือกตรงนี้ เช่น หมวดหมู่ Excel อยู่ภายใต้หมวดหมู่ Microsoft Office เป็นต้น
 4. Description คำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับหมวดหมู่นั้นๆ
 5. เมื่อกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Add New Category เพื่อเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ได้เลย

หมวดหมู่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ จะไปปรากฏอยู่ในกรอบทางด้านขวามือ ดังภาพ

หมวดหมู่หลัก หมวดหมู่รอง
รายการหมวดหมู่ Category
 • Name รายการหมวดหมู่ต่าง ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในระบบ
 • Description คำอธิบายรายละเอียดของหมวดหมู่นั้น ๆ
 • Slug ชื่อแทนหมวดหมู่ (ส่วนนี้จะปรากฏใน URL)
 • Count ตัวเลขแสดงจำนวนว่ามีบทความในหมวดหมู่นั้น ๆ ทั้งหมดกี่บทความ

การลบหมวดหมู่ Category

ถ้าต้องการลบหมวดหมู่ใด ๆ ให้นำเมาส์ไปวางเหนือแถวของหมวดหมู่นั้น ๆ จะมีเมนูย่อยปรากฏขึ้นมาภายใต้ชื่อหมวดหมู่ ให้คลิกที่ Delete ระบบจะลบหมวดหมู่นั้น ๆ ออกไป

ลบหมวดหมู่

การลบทีละหลายหมวดหมู่

ถ้าต้องการลบทีละหลาย ๆ หมวดหมู่พร้อม ๆ กัน สามารถทำได้ดังนี้

การลบทีละหลายหมวดหมู่
การลบทีละหลายหมวดหมู่
 1. ติ๊กเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการลบ
 2. คลิกที่ Bulk Actions
 3. เลือก Delete
 4. คลิก Apply

ระบบจะลบหมวดหมู่ทั้งหมดที่เราเลือกไว้ออกไปจากระบบทันที

การแก้ไขหมวดหมู่ Category

ถ้าต้องการแก้ไขหมวดหมู่ใด ๆ ให้นำเมาส์ไปชี้เหนือแถวของหมวดหมู่นั้น ๆ จะมีตัวเลือกปรากฏขึ้นมาภายใต้ชื่อหมวดหมู่นั้น ให้คลิกที่ Edit เพื่อแก้ไข

การแก้ไขหมวดหมู่

จะเข้าสู่หน้าสำหรับแก้ไขหมวดหมู่

การแก้ไขหมวดหมู่ Category

ให้ทำการแก้ไขรายละเอียดของหมวดหมู่นั้น ๆ ตามต้องการ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Update เพื่อบันทึกการแก้ไข

การแก้ไขหมวดหมู่อย่างรวดเร็ว

ถ้าต้องการแก้ไขเฉพาะชื่อหมวดหมู่และ Slug สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วโดยการนำ เมาส์ไปชี้เหนือแถวของหมวดหมู่นั้น ๆ จะมีตัวเลือกปรากฏขึ้นมาภายใต้ชื่อหมวดหมู่นั้น ให้คลิกที่ Quick Edit เพื่อแก้ไข

การแก้ไขหมวดหมู่อย่างรวดเร็ว
แก้ไขหมวดหมู่อย่างรวดเร็ว

จะปรากฏ Textbox ให้ทำการแก้ไขชื่อหมวดหมู่และ Slug

ให้แก้ไขตามต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม Update Category เพื่อบันทึกการแก้ไข

การดูบทความในหมวดหมู่

ถ้าต้องการดูว่าในหมวดหมู่นั้น ๆ มีบทความอะไรบ้าง ให้เลื่นเมาส์ไปชี้เหนือแถวของหมวดหมู่นั้น ๆ จะมีตัวเลือกปรากฏขึ้นมาภายใต้ชื่อหมวดหมู่นั้น ให้คลิกที่ View เพื่อดู

การดูบทความในหมวดหมู่

ระบบจะนำเราไปสู่หน้าหมวดหมู่นั้น ๆ และแสดงบทความที่อยู่ในหมวดหมู่นั้น ๆ ให้เราได้เห็น

บทความในหมวดหมู่