การย่อ/ขยาย Ribbon ใน Microsoft Word

Ribbon คืออะไร? แถบเมนูคำสั่งในโปรแกรม Microsoft Word 2019 เรียกว่า Ribbon ซึ่งแบ่งการทำงานออกเป็นแท็บ และแต่ละแท็บจะมีชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องซ่อนอยู่เป็นจำนวนมาก ช่วยให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น รูปด้านบนแสดงแท็บต่าง ๆ ที่อยู่ใน Ribbon เมื่อคลิกแต่ละแท็บก็จะแสดงคำสั่งย่อยที่เกี่ยวข้องออกมาให้เราเลือกใช้งานได้…